Konkurs 2015 I nabór

1) Mobilność doktorantów i pracowników między krajami programu Erasmus+

a) ogłoszenie o konkursie

b) stawki stypendialne (załącznik 1)

c) zasady rekrutacji/kwalifikacji doktorantów/pracowników (załącznik 2)

d) ogłoszenie wyników konkursu (protokół z oceny wniosków, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5, załącznik 6)

2) Mobilność pracowników między krajami programu Erasmus+ i krajami partnerskimi

a) ogłoszenie o konkursie

b) zasady kwalifikacji pracowników (załącznik 1)

c) ogłoszenie wyników konkursu (protokół z oceny wniosków)