Konkurs 2016 II nabór

Mobilność doktorantów między krajami programu Erasmus+

a) ogłoszenie o konkursie

b) stawki stypendialne (załącznik 1)

c) zasady rekrutacji doktorantów (załącznik 2)

d) wniosek kandydata na wyjazd edukacyjny (załącznik 3)

e) ogłoszenie wyników konkursu (protokół z oceny wniosków, załącznik 1)