Konkurs 2017 IV nabór

Mobilność pracowników między krajami programu Erasmus+

a) ogłoszenie o konkursie

b) stawki stypendialne (załącznik 1)

c) zasady klasyfikacji pracowników (załącznik 2)

d) wniosek kandydata na wyjazd edukacyjny (załącznik 3)

e) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 4)

f) protokół z oceny wniosków