Konkurs 2018 I nabór

Mobilność doktorantów/absolwentów i pracowników między krajami programu Erasmus+

a) ogłoszenie o konkursie

b) stawki stypendialne (załącznik 1)

c) zasady rekrutacji/kwalifikacji (załącznik 2)

d) wniosek kandydata na wyjazd edukacyjny (załącznik 3)

e) wyniki konkursu (protokół z oceny wniosków, załącznik 1, załącznik 2)