Konkurs 2018 IV nabór

Mobilność pracowników między krajami programu Erasmus+

a) ogłoszenie o konkursie

b) stawki stypendialne (załącznik 1)

c) zasady kwalifikacji (załącznik 2)

d) wniosek kandydata na wyjazd edukacyjny (załącznik 3)

e) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 4)

f) wyniki konkursu (protokół z oceny wniosków, załącznik 1)