Konkurs 2019 II nabór

Mobilność doktorantów/absolwentów i pracowników między krajami programu Erasmus+

a) ogłoszenie o konkursie

b) stawki stypendialne (załącznik 1)

c) zasady rekrutacji/kwalifikacji (załącznik 2)

d) wniosek kandydata na wyjazd edukacyjny (załącznik 3)

e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji/kwalifikacji (załącznik 4)

f) wyniki konkursu (protokół z oceny wniosków, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4)

g) aneks do protokołu z oceny wniosków

h) aneks do protokołu z oceny wniosków