Konkurs 2019 III nabór

Mobilność pracowników między krajami programu Erasmus+

a) ogłoszenie o konkursie

b) stawki stypendialne (załącznik 1)

c) zasady kwalifikacji pracowników (załącznik 2)

d) wniosek kandydata na wyjazd edukacyjny (załącznik 3)

e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu kwalifikacji (załącznik 4)

f) wyniki konkursu (protokół z oceny wniosków)