Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu katalizy obronioną w latach 2017 i 2018

dr  ŁUKASZ  WOLSKI - I nagroda
"Katalizatory zawierające Zn, Nb, Cu, Au dla procesów utleniania wybranych związków organicznych"
praca wykonana na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod opieką prof. dr hab. Marii Ziółek,

dr
KAMILA  SOBAŃSKA - wyróżnienie
"Reaktywne formy tlenu w układach heterogenicznych - oddziaływanie H2O2 z powierzchnią amorficznych tlenków metali przejściowych grup IV i V"
praca wykonana na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod opieką prof. dra hab. Zbigniewa Sojki

dr ALSALAHI  WALEED
- wyróżnienie
"Rhodium catalyzed hydroformylation under environmentally friendly conditions"
praca wykonana na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, pod opieką prof. dr hab. Anny Trzeciak

dr
JOANNA WIŚNIEWSKA - wyróżnienie
"Katalizatory platynowo-srebrowe na nośnikach krzemionkowych i metalokrzemianowych - preparatyka, charakterystyka i zastosowanie w reakcjach utleniania"
praca wykonana na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod opieką prof. dr hab. Marii Ziółek


Konkurs na najlepszą prac
ę doktorską z zakresu katalizy obronioną w latach 2015 i 2016

dr PIOTR   LEGUTKO - I nagroda
"Materiały tlenkowe typu KxMyOz (M = Mn, Fe, Co) jako katalizatory dopalania sadzy"
praca wykonana na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod opieką prof. dr. hab. Andrzeja Kotarby oraz dr. Pawła Stelmachowskiego

dr AGNIESZKA  DRÓŻDŻ - wyróżnienie
"Badania nad reakcją utleniania cyklicznych ketonów do laktonów wobec enzymów lub katalizatorów metalicznych"
praca wykonana na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej, pod opieką dr hab. inż. Anny Chrobok, prof. Pol. Śl.

dr PIOTR   KAMIŃSKI
- wyróżnienie 
"Katalizatory złotowo-miedziowe na nośnikach cerowych, cyrkonowych i cerowo-cyrkonowych – preparatyka, charakterystyka i zastosowanie w procesach utleniania"
praca wykonana a Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod opieką prof. dr hab. Marii Ziółek


Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu katalizy obronioną w latach 2013 i 2014

dr MAŁGORZATA RUTKOWSKA - I Nagroda 
"Catalytic decomposition of N2O using a new generation of functionalized microporous and mesoporous inorganic materials”
wykonana na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod opieką prof. dr. hab. Lucjana Chmielarza


Konkurs na najlepszą prac
ę doktorską z zakresu katalizy obronioną w latach 2011 i 2012

dr MONIKA SREBRO - I nagroda
"Teoretyczne badania procesów polimeryzacji etylenu katalizowanych pół-metalocenowymi kompleksami tytanu(IV)”
wykonana na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod opieką prof. dr. hab. Artura Michalaka

dr RAFAŁ PEŁKA - wyróżnienie
"Badania kinetyki procesu otrzymywania nanokrystalicznych związków żelaza FexO, FexN"
praca wykonana na Wydziale Chemii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, pod opieką prof. dr. hab. Waleriana Arabczyka

dr PIOTR BARCZUK
- wyróżnienie 
"Przygotowanie i charakterystyka fizykochemiczna warstw elektrodowych złożonych z tlenków i nanocząstek metali o właściwościach katalitycznych"
praca wykonana a Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, pod opieką


Konkurs na najlepszą prac
ę doktorską z zakresu katalizy obronioną w latach 2009 i 2010

dr GABRIELA MANIAK - I nagroda
"Modyfikowane katalizatory spinelowe do niskotemperaturowego rozkładu N2O”
wykonana na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod opieką prof. dr. hab. Andrzeja Kotarby

dr IZABELA BŁASZCZYK - wyróżnienie
"Kompleksy palladu z ligandami fosforanowowymi (III) jako katalizatory reakcji tworzenia wiązań C-C"
praca wykonana na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, pod opieką prof. dr hab. Anny Trzeciak

dr ANNA WOJTASZEK
- wyróżnienie 
"Sita molekularne izomorficznie podstawiane metalami grupy 5 - synteza, modyfikacja i własności powierzchniowe"
praca wykonana a Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod opieką prof. dr hab. Marii Ziółek

 

Konkurs na reprezentantów Polski w konkursie "The EFCATS young generation catalysis challenge" 2018

dr KATARZYNA ADAMSKA (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław)
mgr ŁUKASZ WOLSKI (Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań)

 

Konkurs na opłatę wpisowego na wyjazd na EuropaCat-13 we Florencji (2017)

mgr KASPERA WOJCIECH (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński)

Konkurs na opłatę wpisowego na wyjazd na EuropaCat-12 w Kazaniu (2015)

nie ogłoszono konkursu

Konkurs na opłatę wpisowego na wyjazd na EuropaCat-11 w Lyonie (2013)

mgr MAŁGORZATA GRELUK (Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Konkurs na opłatę wpisowego na wyjazd na EuropaCat-10 w Glasgow (2011)

mgr AGNIESZKA SOŁTYSEK (Politechnika Śląska)

Konkurs na opłatę wpisowego na wyjazd na EuropaCat-9 w Salamance (2009)

mgr ROBERT KARCZ (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzhni im. Jerzego Habera PAN)
mgr inż. RAFAŁ PEŁKA
(Politechnika Szczecińska)

Konkurs na opłatę wpisowego na wyjazd na EuropaCat-8 w Turku (2007)

mgr inż. RAFAŁ PEŁKA (Politechnika Szczecińska)

Konkurs na opłatę wpisowego na wyjazd na EuropaCat-7 w Sofii (2005)

mgr inż. AGNIESZKA RUPPERT (Politechnika Łódzka)
mgr EDYTA TABOR
(Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN)

Konkurs na opłatę wpisowego na wyjazd na EuropaCat-6 w Insbrucku (2003)

mgr BEATA KILOS (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
mgr inż. IWONA CHYLAK
(Politechnika Łódzka)

Konkurs na opłatę wpisowego na wyjazd na EuropaCat-5 w Limerick (2001)

mgr inż. IWIOLETTA RARÓG (Politechnika Warszawska)
mgr Dorota Rutkowska-Żbik (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN)

Konkurs na opłatę wpisowego na wyjazd na EuropaCat-4 w Rimini (1999)

mgr inż. IZABELA JASIŃSKA (Politechnika Szczecińska)

Konkurs na opłatę wpisowego na wyjazd na EuropaCat-3 w Krakowie (1997)

nie ogłoszono konkursu

Konkurs na opłatę wpisowego na wyjazd na EuropaCat-2 w Maastricht (1995)

mgr IZABELA NOWAK (Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Konkurs na opłatę wpisowego na wyjazd na EuropaCat-1 w Montpellier (1993)

nie ogłoszono konkursu