Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska - Kontakt

Kontakt w IKiFP PAN

Zastępca Dyrektora Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej
dr hab. Nika Spiridis, prof. IKiFP PAN;
e-mail: ncspirid(at)cyf-kr.edu.pl; tel.: +48 12 6395 165

Przedstawiciel Rady Naukowej IKiFP PAN w Radzie Programowej KISD
dr hab. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN
e-mail: ncjachim(at)cyf-kr.edu.pl; tel.: +48 12 6395 202