InterDokMed - KONTAKT

 

 

Skład samorządu doktoranckiego InterDokMed

Chorązka Katarzyna (Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk)
Haraźna Katarzyna (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk)
Jeleń Kinga (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk)
Ścibik Łukasz (Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum)
Wądołek Anna (Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego)


Kierownik Środowiskowych Studiów Doktoranckich InterDokMed

 dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj prof IKiFP tel: +48 12 6395 152; 691-953-877 nctokarz(at)cyf-kr.edu.pl


Rada Programowa Środowiskowych Studiów Doktoranckich InterDokMed

  1. prof. dr hab. Małgorzata Witko (IKiFP PAN)
  2. prof. dr hab. Maciej Szaleniec

  3. prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim (IF PAN) tel: +48 12 662 3273 basta(at)if-pan.krakow.pl
  4. prof dr hab. Władysław Lasoń (IF PAN)

  5. prof. dr hab. Małgorzata Lekka (IFJ PAN) tel: +48 12 662 8271 Malgorzata.Lekka(at)ifj.edu.pl
  6. dr hab. Andrzej Horzela, prof. IFJ PAN (IFJ PAN)

  7. prof. dr hab. Grażyna Stochel (WCh UJ) tel: +48 12 stochel(at)chemia.uj.edu.pl
  8. prof. dr hab. Wojciech Macyk (WCh UJ)

  9. prof. dr hab. Joanna Pera (WL UJ CM)
  10. prof. dr hab. Rafał Olszanecki (WL UJ CM) tel: +48 12 421 1168 rafal.olszanecki(at)uj.edu.pl