Księgowość

Mgr Dorota Radoń - główny księgowy

tel. +48 12 6395-227  email: ncradon(at)cyf-kr.edu.pl

Mgr Anna Miko-Pawlak - z-ca głównego księgowego

tel. +48 12 6395-222, email: ncpawlak(at)cyf-kr.edu.pl

Mgr Anna Pobędza

tel. +48 12 6395-105, email: ncciaran(at)cyf-kr.edu.pl

Mgr Magdalena  Bodzioch

tel. +48 12 6395-105, email: nckasprz(at)cyf-kr.edu.pl

Bożena Kozieł

tel. +48 12 6395-105, email: nckoziel(at)cyf-kr.edu.pl

 
fax: +48 12 425 29 43