Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej

Nasze badania obejmują zaawansowaną analizę szerokiego spektrum próbek z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego JEOL JSM-7500F wyposażonego w spektrometr dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (ang. Energy Dispersive X-ray Spectrometer, EDS) — INCA PentaFetx3. W trakcie analizy skupiona wiązka elektronów skanuje próbkę, w wyniku czego dostarczane są obrazy zawierające informacje o morfologii i składzie próbek. Konfiguracja naszego mikroskopu pozwala na dokładne przebadanie próbki i umożliwia obserwację nanostruktur wielkości kilku nanometrów. Ponadto obecność detektora elektronów przechodzących rozszerza możliwości obrazowania używanego przez nas mikroskopu, dostarczając unikalnych i cennych informacji.

Współpracujemy ze środowiskiem naukowym i partnerami przemysłowymi w Polsce i za granicą.