Laboratorium

Badania właściwości mechanicznych materiałów historycznych

Urządzenie dynamicznej analizy własności mechanicznych materiałów DMA

Maszyna wytrzymałościowa UTM

Badania uszkodzeń warstw malarskich

Skaner laserowy do trójwymiarowego odwzorowania powierzchni

Interferometr plamkowy

Wyznaczanie izoterm sorpcji pary wodnej i rozszerzalności wilgotnościowej

Mikrowaga z układem próżniowym