Laboratorium

Wysokorozdzielczy elektronowy mikroskop skaningowy JEOL JSM-7500F z przystawką EDS-INCA PentaFETx3

Spektrometr do mikroanalizy metodą fluorescencji rentgenowskiej EDXRF, ORBIS EDAX

Chromatograf gazowy Clarus 500 firmy Perkin-Elmer z detektorem FID

Niskociśnieniowy reaktor firmy PARR serii 5100