Laboratorium

Skaningowy Mikroskop Elektronowy JEOL JSM-7500F wyposażony w przystawkę EDS — INCA PentaFetx3

Chromatograf gazowy Perkin-Elmer Clarus 500 z detektorem FID

Analizator CHNS/O Flash Smart firmy Thermo Scientific

Spektrometr optyczny z indukcyjnie sprzężoną plazmą Perkin-Elmer OPTIMA 2100 DV

Spektrometr FT-IR Nicolet 6700 firmy Thermo Scientific

Spektrometr FT-IR Nicolet 380 firmy Thermo Scientific

PID Microactivty Reference — Układ katalityczny do prowadzenia testów w przepływie gazów

Niskociśnieniowy reaktor firmy PARR serii 5100

Reaktory ciśnieniowe firmy Parr

Spektrofotometr UV/VIS Lambda 35 firmy Perkin Elmer