Aparatura

 

AUTOSORB-1 firmy Quantachrome

AUTOSORB-1 firmy Quantachrome Określa powierzchnię i strukturę porowatą katalizatorów i adsorbentów w zakresie mikro i mezoporów. Pomiary adsorpcji azotu w temp. 77.5K, kryptonu w temp. 77.5K, argonu w temp. 77.5K lub 87.5K oraz dwutlenku węgla w temp. 273K. Do dyspozycji wiele metod interpretacji wyników (BJH, DB, DA, HK, SF oraz NLDFT).

 

CHEMBET 3000 firmy Quantachrome

CHEMBET 3000 firmy Quantachrome Charakterystyka katalizatorów metodą TPR, określenie powierzchni aktywnej metali na nośnikach metodą miareczkowania impulsowego (H2, O2, N2O).

APARATURA TPD

APARATURA TPD konstrukcji własnej Określenie kompleksów i reakcji powierzchniowych metodą TPD z detekcją za pomocą spektrometru masowego.

UKŁAD DO BADAŃ KATALITYCZNYCH: reaktor przepływowy połączony online  z chromatografem gazowym wyposażonym w detektory TCD i FID  oraz systemem nastrzykiwania na 2 kolumny.

Próżniowa aparatura z piecem i z kuwetą do adsorpcji cząsteczek.

 

UKŁAD DO BADAŃ KATALITYCZNYCH: przepływowy reaktor wysokociśnieniowy z pompą do podawania cieczy połączony online z chromatografem gazowym wyposażonym w autosampler oraz detektory TCD i FID.