Laserowe liczniki cząsteczek pyłu zawieszonego w powietrzu (0.3-1 i >1 μm) – DC1700 - zasady dostępu

Instrument: Laserowe liczniki cząsteczek pyłu zawieszonego w powietrzu (0.3-1 i >1 μm) – DC1700 (Dylos Inc., USA, 15 szt.

 

Lokalizacja: laboratorium 015

Charakterystyka:Przenośne liczniki cząsteczek mierzą stężenie pyłu zawieszonego w dwóch frakcjach wielkościowych 0.3-1 μm oraz > 1 μm. Urządzenia mają możliwość pracy bateryjnej (kilka godzin) oraz z zasilaniem zewnętrznym (12 V). Pracują w trybie ciągłego monitorowania z częstotliwością zapisu do wewnętrznej pamięci co 5 lub 60 min. Wymiary: 13 (szer.) x 19 (wys.) x 9 (gł.) cm

 

Osoba kontaktowa:

dr Marcin Strojecki

tel. 12 6395 119

Układ dostępny po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem.