Laserowe liczniki cząsteczek pyłu zawieszonego w powietrzu DC1700 Dylos Inc. USA

Instrument: Laserowe liczniki cząsteczek pyłu zawieszonego w powietrzu DC1700 Dylos Inc., USA

Lokalizacja: laboratorium 015

Informacje ogólne:

Przenośne liczniki cząsteczek mierzą stężenie pyłu zawieszonego w dwóch frakcjach wielkościowych 0.3-1 μm oraz > 1 μm.

Urządzenia mają możliwość pracy bateryjnej (kilka godzin) oraz z zasilaniem zewnętrznym (12 V).

Pracują w trybie ciągłego monitorowania z częstotliwością zapisu do wewnętrznej pamięci co 5 lub 60 min.

Wymiary: 13 (szer.) x 19 (wys.) x 9 (gł.) cm

Osoba kontaktowa: dr Marcin Strojecki tel. +48 12 6395 119

Zasady dostępu: Układ dostępny po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem.