Lepkościomierz kapilarny Viscoclock

Aparatura: Lepkościomierz kapilarny Viscoclock

Lokalizacja: laboratorium  301

Informacje ogólne:

Automatyczny lepkościomierz, oparty o metodę pomiaru tempa przepływu cieczy w szklanej kapilarze, ze sterowaniem i odczytem cyfrowym.

Lepkościomierz wyposażony w komplet 5 kapilar, umożliwiających pomiary w szerokim zakresie lepkości.

Zakres pomiaru 0d 0.35 do 10000 mm2/s (cSt), dokładność pomiaru poniżej 0.1%

Osoba kontaktowa: dr Marcel Krzan tel. +48 12 6395 131

Zasady dostępu: Aparatura dostępna do samodzielnych pomiarów po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem personelu laboratorium.