Na skróty

Przypomnienie hasła

Lista pracowników

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|R|S|T|U|W|Y|Z

Mgr Karolina Pałka

ncpalka(at)cyf-kr.edu.pl

Dr Katarzyna Pamin

+48 12 6395 153

ncpamin(at)cyf-kr.edu.pl

Prof. dr hab. Tomasz Pańczyk

+48 81 537 5620

panczyk(at)vega.umcs.lublin.pl

Dr Joanna Piotrowska

+48 12 6395 153

ncolszow(at)cyf-kr.edu.pl

Łukasz Płachta

Dr hab. Wojciech Płaziński

+48 81 537 5519

wojtek_plazinski(at)o2.pl

Mgr Anna Pobędza

+48 12 6395105

ncciaran(at)cyf-kr.edu.pl

Mgr Karolina Podgórna

48 12 6395212

ncpodgor(at)cyf-kr.edu.pl

Mgr Jerzy Podobiński

+48 12 6395 167

ncpodobi(at)cyf-kr.edu.pl

Dr Agata Pomorska

+48 12 6395202

ncpomors(at)cyf-kr.edu.pl

Elżbieta Porębska

+48 12 6395 135

ncporebs(at)cyf-kr.edu.pl

Dr Przemysław Porębski

+48 12 63 95 158

ncpporeb(at)cyf-kr.edu.pl

Mgr inż. Grzegorz Potasiewicz

+48 12 6395

ncpotasi(at)cyf-kr.edu.pl

Pracownik2019

Mgr inż. Justyna Prajsnar

+48 12 6395 155, 163

ncprajsn(at)cyf-kr.edu.pl

Dr inż. Magdalena Procner

+48 12 6395 155

magdalena.procner(at)ikifp.edu.pl

Mgr Dorota Radoń

+48 12 6395 227

ncradon(at)cyf-kr.edu.pl

Mgr Wojciech Rojek

+48 12 6395 193

ncrojek(at)cyf-kr.edu.pl

Dr inż. Małgorzata Ruggiero

+48 12 6395 161

nbruggie(at)cyf-kr.edu.pl

Dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik prof. IKiFP PAN

+48 12 6395 160

nczbik(at)cyf-kr.edu.pl

dr Marta Sadowska

+48 12 6395 122

ncsadows(at)cyf-kr.edu.pl

Dr inż. Katarzyna Samson

+48 12 6395 161

ncsamson(at)cyf-kr.edu.pl

mgr inż. Anna Sekuła

ncsekula(at)cyfronet.pl

Prof. dr hab. Ewa Serwicka-Bahranowska

+48 12 6395 118

ncserwic(at)cyf-kr.edu.pl

Tadeusz Sieja

+48 12 6395 197