Międzynarodowe Studia Doktoranckie

Międzynarodowe Studia Doktoranckie przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera Polskiej Akademii Nauk uzyskały akredytację European Chemistry Thematic Network (ECTN):

„Chemistry Doctorate Eurolabel” ważną od września 2016 do września 2020 roku

Kierownik Międzynarodowych Studiów Doktoranckich

dr hab. inż. Anna Micek-Ilnicka (ncilnick(at)cyf-kr.edu.pl, pok. 235, tel. (12) 6395157)

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów:

 mgr inż. Katarzyna Haraźna, katarzyna.harazna(at)ikifp.edu.pl