Międzynarodowa Rada Naukowa

Międzynarodowa Rada Naukowa

Członkami Międzynarodowej Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN są czołowi badacze w dziedzinie katalizy i zjawisk powierzchniowych. Skład Rady przedstawiono poniżej:

  • Ewa Bulska - Warsaw University, Poland
  • Gabriele Centi - University of Messina, Italy
  • Hans Joachim Freund - Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Germany
  • Andrew Howe – Schlumberger Research Centre, Cambridge, UK
  • Valentin Parmon - Boreskov Institute of Catalysis SB RAS, Russia
  • Elena Mileva - Institute of Physical ChemistryBAS, Sofia, Bulgaria
  • Johann Heider - Philipps-Universität Marburg, Germany