non thesis masters canada music business plan sample write an essay discipline phd thesis servant leadership online content writing dissertation writing for payment the best

Międzynarodowa Rada Naukowa

Międzynarodowa Rada Naukowa

Członkami Międzynarodowej Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN są czołowi badacze w dziedzinie katalizy i zjawisk powierzchniowych. Skład Rady przedstawiono poniżej:

  • Ewa Bulska - Warsaw University, Poland
  • Gabriele Centi - University of Messina, Italy
  • Hans Joachim Freund - Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Germany
  • Andrew Howe – Schlumberger Research Centre, Cambridge, UK
  • Valentin Parmon - Boreskov Institute of Catalysis SB RAS, Russia
  • Elena Mileva - Institute of Physical ChemistryBAS, Sofia, Bulgaria
  • Johann Heider - Philipps-Universität Marburg, Germany