Międzynarodowe Projekty Doktoranckie zakończone

Koordynator:
dr. Bartłomiej Szafran
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Akademia Górniczo Hutnicza
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel: +48 12 617 35 49
e-mail: bszafran(at)agh.edu.pl

Koordynator w IKiFP PAN
prof. dr hab. Józef Korecki
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
im. Jerzego Habera
Polskiej Akademii Nauk
ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków
tel: +48 12 639 51 01
e-mail: korecki(at)agh.edu.pl


Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN) we wspólnym przedsięwzięciu z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, prowadzi międzynarodowe projekty doktoranckie: Krakow Interdisciplinary PhD-Project in Nanoscience and Nanostructures.

Program finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka za pośrednictwem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Konsorcjum AGH-PAN jest jednym z trzech laureatów pierwszej edycji konkursu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie.

Czas trwania projektu doktoranckiego wynosi maksymalnie 5 lat, w ciągu, których od 6 do 24 miesięcy doktorant ma spędzić u zagranicznego partnera konsorcjum. Wysokość stypendium wynosi 3500 zł.  

Stypendyści MPD są studentami Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w IKiFP. Raz w tygodniu, we środę, uczestniczą w wykładach i seminariach organizowanych w IKiFP w Krakowie. 

Z puli Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN zostało uruchomionych 5 projektów doktoranckich:

w roku 2008
1. Surfactants, polyelectrolytes and nanoparticles as building blocks for surface nanostructures

w roku 2009
2. Computer modeling of biological nanostructures
3. Nanostructures and stability of thin liquid layers
4. Hybrid organic-inorganic layered materials - precursors of semiconducting nanostructures.
5. Surface and interface properties of metal-oxide magnetic nanostructures