assignment help gumtree melbourne research paper on dementia small business plans examples how to do your homework at night companies that require critical thinking essay related to nursing sentence with bibliography write an essay on keats contribution to english poetry homework study help office 365 business plan

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie zakończone

Koordynator:
dr. Bartłomiej Szafran
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Akademia Górniczo Hutnicza
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel: +48 12 617 35 49
e-mail: bszafran(at)agh.edu.pl

Koordynator w IKiFP PAN
prof. dr hab. Józef Korecki
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
im. Jerzego Habera
Polskiej Akademii Nauk
ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków
tel: +48 12 639 51 01
e-mail: korecki(at)agh.edu.pl


Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN) we wspólnym przedsięwzięciu z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, prowadzi międzynarodowe projekty doktoranckie: Krakow Interdisciplinary PhD-Project in Nanoscience and Nanostructures.

Program finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka za pośrednictwem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Konsorcjum AGH-PAN jest jednym z trzech laureatów pierwszej edycji konkursu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie.

Czas trwania projektu doktoranckiego wynosi maksymalnie 5 lat, w ciągu, których od 6 do 24 miesięcy doktorant ma spędzić u zagranicznego partnera konsorcjum. Wysokość stypendium wynosi 3500 zł.  

Stypendyści MPD są studentami Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w IKiFP. Raz w tygodniu, we środę, uczestniczą w wykładach i seminariach organizowanych w IKiFP w Krakowie. 

Z puli Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN zostało uruchomionych 5 projektów doktoranckich:

w roku 2008
1. Surfactants, polyelectrolytes and nanoparticles as building blocks for surface nanostructures

w roku 2009
2. Computer modeling of biological nanostructures
3. Nanostructures and stability of thin liquid layers
4. Hybrid organic-inorganic layered materials - precursors of semiconducting nanostructures.
5. Surface and interface properties of metal-oxide magnetic nanostructures