Mikroskop IR Nicolet iN10 Thermo Scientific™

Instrument: Mikroskop IR Nicolet iN10 Thermo Scientific™  

Lokalizacja: laboratorium 132

Informacje ogólne:

Zintegrowany mikroskop na podczerwień nowej generacji pracujący bez konieczności podłączania do spektrometru FTIR wraz z oprogramowaniem do sterowania pomiarami i analizy wyników.

Optyka dichroiczna umożliwia równoczesną obserwację próbki i pomiar.

Może być wykorzystany identyfikacji składu chemicznego roztworów, ale także opakowań, laminatów, powłok oraz włókien

Parametry techniczne:

  • dynamicznie justowany interferometr i trwałe wysokoenergetyczne źródło ceramiczne
  • detektor DLaTGS pozwalający na pomiary próbek od 50µm bez stosowania ciekłego azotu
  • wysokoczuły detektor MCT-A wraz z systemem automatycznego przełączania detektorów
  • W pełni zautomatyzowana regulowana apertura do wyodrębniania pola pomiarowego
  • Obserwacja próbek przy pomocy kolorowej kamery cyfrowej
  • ręczny stolik (nie ma możliwości automatycznego zbierania map spektralnych)
  • zakres spektralny : 400-4000 cm-1

Umożliwia pomiary transmisyjne i  odbiciowe

Osoba kontaktowa: dr Ewelina Jarek  tel. +48 12 6395 128

Zasady dostępu: Aparatura dostępna po przeszkoleniu i uzgodnieniu terminu