Mikroskop optyczny Leica DM 4000M

Instrument: Mikroskop optyczny Leica DM 4000M

Lokalizacja: laboratorium 131

Informacje ogólne:

Techniki:  polaryzacyjna, jasne i ciemne pole, DIC, fluorescencja, SURFUS

Osoba kontaktowa: dr Lilianna Szyk-Warszyńska tel. +48 12 6395 129

Zasady dostępu: Aparatura dostępna do samodzielnych pomiarów po przeszkoleniu użytkownika.