Mikrowaga kwarcowa z monitorowaniem dyssypacji energii Qsense E1

Instrument: Mikrowaga kwarcowa z monitorowaniem dyssypacji energii Qsense E1

Lokalizacja: laboratorium 124

Informacje ogólne:

Urządzenie umożliwiające badanie kinetyki adsorpcji nano i mikrocząstek przez monitorowanie zmiany częstotliwości sensora kwarcowego w funkcji czasu w połączeniu z kontrolowaniem właściwości lepkoplastycznych adsorbatu.

Osoby kontaktowe:
dr inż. Julia Maciejewska-Prończuk tel. +48 12 6395 202
dr inż. Maria Morga tel. +48 12 6395 202
dr Agata Pomorska tel. +48 12 6395 202
dr Marta Sadowska tel. +48 12 6395 122
dr inż. Paulina Żeliszewska tel. +48 12 6395 129

Zasady dostępu: Pomiary na aparaturze możliwe tylko pod nadzorem zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem pracy.