Mikrowaga próżniowa firmy CI - zasady dostępu

Instrument: Mikrowaga próżniowa firmy CI

Lokalizacja: laboratorium 015

Charakterystyka: Mikrowaga próżniowa firmy CI Precision, Salisbury, Wielka Brytania. Standardowa naważka analizowanego materiału – 0.1 g, maksymalna naważka 5 g, rozdzielczość 1 μg, maksymalny zakres zmian masy +/- 500 mg. Służy do pomiaru sorpcji pary wodnej. Wyposażona w układ próżniowy do odgazowywania próbki, automatyczny układ dozowania pary wodnej i sterowania pomiarem izoterm adsorpcji i desorpcji. Kontrola temperatury termostatem w zakresie od 5 – 50oC. Możliwość równoległego pomiaru wilgotnościowych zmian wymiarowych materiału (pęcznienia i skurczu) w komorze podłączonej do układu odgazowywania i dozowania pary wodnej. 

 

Osoba kontaktowa:

prof. dr hab. Roman Kozłowskitel. 12 6395 190Aparatura dostępna do samodzielnych pomiarów po przeszkoleniu użytkownika