Monitor stężenia aerozolu PM1-10 oraz TPM - DustTrak DRX 8533 - zasady dostępu

Instrument: Monitor stężenia aerozolu PM1, PM2.5, PM4, PM10 oraz TPM - DustTrak DRX 8533 firmy TSI

 

Lokalizacja: laboratorium 015

Charakterystyka: Przenośny monitor stężenia aerozolu posiada możliwość pobierania pyłu całkowitego na filtrze (37 mm) do pomiarów grawimetrycznych oraz analizy pierwiastkowej. Możliwość instalacji impaktora 2.5 μm do pomiarów kalibracyjnych. Całkowita prędkość przepływu powietrza - 3 L/min. Zasilanie 12 V z sieciowego zasilacza 230 V.

 

Osoba kontaktowa:

dr Marcin Strojecki

tel. 12 6395 119

Układ dostępny po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem.