Monitor stężenia aerozolu PM1, PM2.5, PM4, PM10, TPM - DustTrak DRX 8533 TSI

Instrument: Monitor stężenia aerozolu PM1, PM2.5, PM4, PM10, TPM - DustTrak DRX 8533 TSI

Lokalizacja: laboratorium 015

Informacje ogólne:

Przenośny monitor stężenia aerozolu posiada możliwość pobierania pyłu całkowitego na filtrze (37 mm) do pomiarów grawimetrycznych oraz analizy pierwiastkowej.

Możliwość instalacji impaktora 2.5 μm do pomiarów kalibracyjnych.

Całkowita prędkość przepływu powietrza - 3 L/min.

Zasilanie 12 V z sieciowego zasilacza 230 V.

Osoba kontaktowa: dr Marcin Strojecki tel. +48 12 6395 119

Zasady dostępu: Układ dostępny po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem.