Nagrody

WYRÓŻNIENIE ZA NAJLEPSZY POSTER

Na konferencji 3rd International Conference on Applied Surface Science (18-20.06.2019) w Pizie doktorantki mgr N. Kwiatek i mgr J. Wojas otrzymały wyróżnienie za poster: CO adsorption on Fe3O4(111) surfaces with regular and biphase terminations, J. Wojas, K. Freindl, N. Kwiatek, E. Madej, D. Wilgocka-Ślęzak, J. Korecki, N. Spiridis.

 

STYPENDIUM PREZESA PAN

Pan mgr inż. Dawid Lupa, doktorant IV roku Międzynarodowych Studiów Doktoranckich przy IKiFP PAN uzyskał stypendium Prezesa PAN na rok akademicki 2018/2019. Stypendium Prezesa PAN jest przyznawane doktorantom za wybitne osiągnięcia naukowe. Promotorem badań prowadzonych przez stypendystę jest Prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk.

KONKURS "PROPAN 2018"

IKiFP PAN uzyskał w 2018 roku II miejsce w VI Edycji Konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Samorządu Doktorantów PAN na "Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN 2018". Nagrodę dla IKiFP PAN odebrali przedstawiciele doktorantów mgr Paulina Komorek i mgr inż. Dawid Lupa.

 

IKiFP PAN uzyskał w 2015 roku dwie nagrody w III Edycji Konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Samorządu Doktorantów PAN:

 

 

I nagrodę

,, Najbardziej Prodoktorancki Instytut

Polskiej Akademii Nauk – PROPAN 2015

 

listopad 2015

 

,,WYRÓŻNIENIE

DLA NAJBARDZIEJ PRODOKTORANCKIEGO

INSTYTUTU WYDZIAŁU III”


 

                     listopad 2015

 

IKiFP PAN uzyskał w 2014 roku w II Edycji Konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Samorządu Doktorantów PAN:

 

I nagrodę

,, Najbardziej Prodoktorancki Instytut

Polskiej Akademii Nauk – PROPAN 2014

listopad 2014

 

Nagrody uzyskane przez doktorantów w roku akadem. 2015/2016:

 

Young Scientist Prize Award of International Association of Catalysis Societies dla doktoranta – mgr Tomasza Szumełdy, 9 lipca 2016, podczas The 16th International Congress on Catalysis

 

Nagroda za najlepszy poster p.t. "POPC / POPE lipid vesicles deposition on Polyelectrolyte films" dla doktorantki – mgr Magdaleny Włodek, 8-11 czerwca 2015, podczas European Student Colloid Conference;