Nagrody

 

STYPENDIUM PREZESA PAN

Pani mgr Karolina Tokarczyk, doktorantka IV roku Międzynarodowych Studiów Doktoranckich przy IKiFP PAN uzyskała stypendium Prezesa PAN na rok akademicki 2017/2018. Stypendium Prezesa PAN jest przyznawane doktorantom za wybitne osiągnięcia naukowe. Promotorem badań prowadzonych przez stypendystkę jest Pani dr hab. inż. Barbara Jachimska

20171213-stypendia-03-08-tokarczyk

IKiFP PAN uzyskał w 2017 roku nagrodę w V Edycji Konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Samorządu Doktorantów PAN:

II miejsce w konkursie

 

,, Najbardziej Prodoktorancki Instytut

 

Polskiej Akademii Nauk – PROPAN 2017

 

19 listopada 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Uroczysta Gala Finałowa Konkursu „PROPAN-2017” na „Najbardziej Prodoktorancki Instytut PAN”. Nagrodę dla IKiFP PAN odebrali przedstawiciele doktorantów mgr Karolina Tokarczyk i mgr inż. Dawid Lupa.

IKiFP PAN uzyskał w 2015 roku dwie nagrody w III Edycji Konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Samorządu Doktorantów PAN:

 

 

I nagrodę

,, Najbardziej Prodoktorancki Instytut

Polskiej Akademii Nauk – PROPAN 2015

 

listopad 2015

 

,,WYRÓŻNIENIE

DLA NAJBARDZIEJ PRODOKTORANCKIEGO

INSTYTUTU WYDZIAŁU III”


 

                     listopad 2015

 

IKiFP PAN uzyskał w 2014 roku w II Edycji Konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Samorządu Doktorantów PAN:

 

I nagrodę

,, Najbardziej Prodoktorancki Instytut

Polskiej Akademii Nauk – PROPAN 2014

listopad 2014

 

Nagrody uzyskane przez doktorantów w roku akadem. 2015/2016:

 

Young Scientist Prize Award of International Association of Catalysis Societies dla doktoranta – mgr Tomasza Szumełdy, 9 lipca 2016, podczas The 16th International Congress on Catalysis

 

Nagroda za najlepszy poster p.t. "POPC / POPE lipid vesicles deposition on Polyelectrolyte films" dla doktorantki – mgr Magdaleny Włodek, 8-11 czerwca 2015, podczas European Student Colloid Conference;