writing phd thesis latex homework help 4 u teach essay writing how to do business development plan online stats homework help sentence with bibliography assignment method inkjet paper writers the importance of critical thinking homework from

Nagrody

WYRÓŻNIENIE ZA NAJLEPSZY POSTER

Na konferencji 3rd International Conference on Applied Surface Science (18-20.06.2019) w Pizie doktorantki mgr N. Kwiatek i mgr J. Wojas otrzymały wyróżnienie za poster: CO adsorption on Fe3O4(111) surfaces with regular and biphase terminations, J. Wojas, K. Freindl, N. Kwiatek, E. Madej, D. Wilgocka-Ślęzak, J. Korecki, N. Spiridis.

 

STYPENDIUM PREZESA PAN

Pan mgr inż. Dawid Lupa, doktorant IV roku Międzynarodowych Studiów Doktoranckich przy IKiFP PAN uzyskał stypendium Prezesa PAN na rok akademicki 2018/2019. Stypendium Prezesa PAN jest przyznawane doktorantom za wybitne osiągnięcia naukowe. Promotorem badań prowadzonych przez stypendystę jest Prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk.

KONKURS "PROPAN 2018"

IKiFP PAN uzyskał w 2018 roku II miejsce w VI Edycji Konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Samorządu Doktorantów PAN na "Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN 2018". Nagrodę dla IKiFP PAN odebrali przedstawiciele doktorantów mgr Paulina Komorek i mgr inż. Dawid Lupa.

 

IKiFP PAN uzyskał w 2015 roku dwie nagrody w III Edycji Konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Samorządu Doktorantów PAN:

 

 

I nagrodę

,, Najbardziej Prodoktorancki Instytut

Polskiej Akademii Nauk – PROPAN 2015

 

listopad 2015

 

,,WYRÓŻNIENIE

DLA NAJBARDZIEJ PRODOKTORANCKIEGO

INSTYTUTU WYDZIAŁU III”


 

                     listopad 2015

 

IKiFP PAN uzyskał w 2014 roku w II Edycji Konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Samorządu Doktorantów PAN:

 

I nagrodę

,, Najbardziej Prodoktorancki Instytut

Polskiej Akademii Nauk – PROPAN 2014

listopad 2014

 

Nagrody uzyskane przez doktorantów w roku akadem. 2015/2016:

 

Young Scientist Prize Award of International Association of Catalysis Societies dla doktoranta – mgr Tomasza Szumełdy, 9 lipca 2016, podczas The 16th International Congress on Catalysis

 

Nagroda za najlepszy poster p.t. "POPC / POPE lipid vesicles deposition on Polyelectrolyte films" dla doktorantki – mgr Magdaleny Włodek, 8-11 czerwca 2015, podczas European Student Colloid Conference;