NAWA

Informacja

PROM

Na skróty

Przypomnienie hasła

informacja

NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) to instytucja, która powstała

1 października 2017. Misją Agencji jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Cele NAWA:

• Wspierania międzynarodowej mobilności studentów, naukowców i badaczy

• Wspieranie procesu internacjonalizacji polskich uczelni i instytucji badawczych

• Promocja polskiej nauki i szkolnictwa wyższego

• Promocja i popularyzacja nauczania języka polskiego

 

NAWA tworzy autorskie Programy, które mają wspierać międzynarodową karierę  naukowców oraz wzmacniać umiędzynarodowienie polskich uczelni i jednostek naukowych.

W IKiFP PAN realizowane są następujące Programy NAWA:

Polskie Powroty

·         PPN/PPO/2018/1/00004 CRAQELURE [2019-2022] – dr hab. Łukasz Bratasz, prof. IKiFP PAN

 

 Program Prom - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry  akademickiej

·         PPI/PRO/2018/1/00006/U/001 PROM [2018-2019] – prof. dr hab. Tomasz Borowski

 

Wymiana bilateralna naukowców

·         Czechy [2019-2020] Methane selective oxidation to methanol of over metallozeolites catalysts– dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik, prof. IKiFP PAN

·         Niemcy [2019-2020] Smart liquid/gas interfaces with photo-switchable surfactants (Smart air-water interfaces with photo-switchable surfactants and their role on the stabilization of responsive foam) – dr Marcel Krzan

·         Niemcy [2019-2020] Understanding molecular aspects of the protein misfolding process: in situ spectroscopic and microscopic studies - dr hab. Barbara Jachimska. prof. IKiFP PAN