does money buy happiness synthesis essay help writing a essay for college write my report on the great war good narrative essays resume writing services queens ny parts of a thesis research paper

OTM-R

OTM-R Polityka Rekrutacji w IKiFP PAN

Sposób i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe (wersja skrócona)

OTM-R to zestaw praktycznych i przydatnych narzędzi do wdrażania praktyk rekrutacyjnych opartych na otwartych, przejrzystych i merytorycznych zasadach w instytucjach badawczych i naukowych.

http://cdn1.euraxess.org/sites/default/files/policy_library/otm-r-finaldoc_0.pdf

OTM-R to jeden z kluczowych aspektów zapewniających dostępność i otwartość rynku pracy dla naukowców w Unii Europejskiej.

OTM-R obejmuje:

  • analizę korzyści z otwartego, przejrzystego i opartego na merytoryce procesu rekrutacji
  • zasady i wytyczne procesu OTM-R
  • lista kontrolna dla instytucji jako narzędzie do samooceny,
  • zestaw narzędzi: przewodnik krok po kroku, aby poprawić praktyki OTM-R
  • przykłady dobrych praktyk


OTM-R zapewnia rekrutację najlepszej osoby do pracy, gwarantuje równe szanse i dostęp dla wszystkich, ułatwia rozwijanie międzynarodowego portfolio (współpraca, konkurencja, mobilność) i czyni karierę naukową bardziej atrakcyjną.

OTM-R przynosi korzyści naukowcom, instytucjom i szerszemu systemowi badawczemu.

OTM-R czyni karierę naukową bardziej atrakcyjną, zapewnia równość możliwości dla wszystkich kandydatów i ułatwia mobilność.

OTM-R przyczynia się do zwiększenia opłacalności inwestycji w badania!

Najważniejsze zasady OTM-R:

  • jasne i przejrzyste informacje na temat procesu rekrutacji
  • jasne i zwięzłe komunikaty o ogłoszeniach
  • szczegółowe ogłoszenia o rekrutacji
  • ograniczenie biurokratyzacji