Regulamin przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Katalizy PAN

Regulamin konkursów na stanowiska naukowe w IKiFP PAN - [PDF]

Przebieg rekrutacji na stanowisko naukowe w IKiFP PAN - [PDF]

 

Oferty pracy