Oferty pracy

Doktorant w projekcie NCN BEETHOVEN

Oferta pracy dla doktoranta w projekcie NCN BEETHOVEN pt. „Dynamika ściany domenowej i właściwości magnetycznej tekstury w warstwach magnetycznych z oddziaływaniem typu Dzyaloshinskii-Moriya”.

Zadania doktoranta:

  • wytwarzanie i charakteryzacja ultracienkich warstw magnetycznych za pomocą technik ultra wysokiej próżni (UHV),
  • charakteryzacja właściwości magnetycznych wytworzonych nanostruktur w oparciu o techniki magnetooptyczne i przy wykorzystaniu promieniowania synchrotronowego, za pomocą technik dostępnych w krakowskim synchrotronie „Solaris” na linii PEEM/XAS,
  • czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe, tytuł zawodowy magistra fizyki, chemii, inżynierii materiałowej lub pokrewnych,
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
  • kandydat musi mieć status doktoranta*

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe NCN (3 tysiące/miesiąc) wypłacane będzie przez okres do 34 miesięcy.

(*) Osoby, które nie mają statusu doktoranta powinny go uzyskać w ramach studiów doktoranckich w IKiFP PAN (opiekun naukowy dr hab. Nika Spiridis). Rekrutacja w IKiFP PAN prowadzona jest na studia interdyscyplinarne FCB (fundusze POWER, rekrutacja luty 2018, www.fcb.fis.agh.edu.pl) lub na międzynarodowe studia doktoranckie (MSD, rekrutacja ciągła, www.ik-pan.krakow.pl/MSD-Miedzynarodowe-Studia-Doktoranckie.58+M59f31513a10.0.html). Stypendium naukowe z projektu Beethoven jest niezależnie od stypendiów doktoranckich.

 

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z dr. Piotrem Mazalskim (ncmazals@cyf-kr.edu.pl). Konkurs zostanie ogłoszony w styczniu 2018 r.

 

Post-doc w projekcie NCN OPUS

Informujemy, że wiosną 2018 r. w zespole Nanostruktur Powierzchniowych będzie do obsadzenia pozycja „post-doc” w ramach projektu „Magnetyczne nanocząstki na periodycznych matrycach tlenków żelaza: stabilizacja magnetyzmu i jego kontrola zewnętrznym polem elektrycznym.”

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dr hab. Niką Spiridis (ncspirid@cyf-kr.edu.pl).