Ogłoszenia

07.08.2017

Oferta pracy w projekcie badawczym NCN OPUS - doktorant, stypendysta

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN), grupa badawcza „Adsorpcja”. doktorant –stypendysta ( 2 stanowiska )

więcej
28.07.2017

NOWE KIERUNKI STUDIÓW DOKTORANCKICH !

Zapraszamy na studia doktoranckiewięcej

więcej
03.07.2017

Obrona pracy doktorskiej mgr Adama Stępniewskiego

W dniu 18 lipca 2017 (wtorek) o godz. 10:30 w IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Adama Stępniewskiego zatytułowanej: "Czynniki elektronowe determinujące aktywność centrów metali przejściowych w zeolitach i kompleksach o znaczeniu katalitycznym" więcej

więcej
21.06.2017

Oferta pracy w projekcie badawczym - DOKTORANT – STYPENDYSTA

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN), grupa badawcza „Nanostruktury materii miękkiej”.

więcej
19.06.2017

Seminarium instytutowe w dniu 21 czerwca 2017 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na seminarium – sprawozdanie z mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w najbliższą środę, 21 czerwca o godzinie 9:00. więcej

więcej
13.06.2017

Seminarium doktoranckie w dniu 14 czerwca 2017 (środa) o godz. 10.30

Tytuł prezentacji: Charakterystyka funkcjonalnych warstw wołowej β-laktoglobuliny z zastosowaniem mikrowagi kwarcowej z monitorowaną dyssypacją energii - mgr Sylwia Świątek (doktorantka dr hab. inż. B. Jachimskiej)

więcej
08.06.2017

Seminarium instytutowe w dniu 14 czerwca 2017 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na seminarium instytutowe, które wygłosi w najbliższą środę, t.j. 14 czerwca o godz. 9.00, Pani dr Agata Pomorska. Tytuł prezentacji: „Zastosowanie QCM w badaniu adsorpcji funkcjonalnych koloidów, pochodnych kwasu fosfonowego oraz szczotek polimerowych”.

więcej
07.06.2017

5th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface

5th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface ISSIS 2018 June 6th – 8th, 2018, Krakow, Poland

więcej
05.06.2017

Semninarium doktoranckie w dniu 7 czerwca 2017 (środa) o godz. 10.30

Tytuł prezentacji: Synteza nanocząstek polimerowych do zastosowań biomedycznych - mgr Marta Szczęch (doktorantka prof. dr hab. P. Warszyńskiego)

więcej
01.06.2017

Seminarium instytutowe w dniu 7 czerwca 2017 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na seminarium IKiFP PAN, które wygłosi w najbliższą środę (7 czerwca) o godzinie 9:00 nasz gość – prof. Vicente Cortés-Corberán ze Spanish National Research Council. Tytuł prezentacji: "Hydrogen production by reforming of ethanol on non-noble metals catalysts."

więcej
31.05.2017

InterDokMed - konkurs na tematy rozpraw doktorskich

Rada Programowa, Środowiskowych Studiów Doktoranckich "Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej" InterDokMed ogłasza nabór na tematy interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich możliwych do realizacji w ramach tych studiów. Termin składania do 23 czerwca 2017 r.więcej

więcej
29.05.2017

Seminarium doktoranckie w dniu 31 maja 2017 (środa) o godz. 10.30

Tytuł prezentacji: Pyły w zabytkowych budowlach sakralnych – źródła, przenoszenie i osiadanie - mgr Agata Mleczkowska (doktorantka dr hab. Ł. Bratasza)

więcej
29.05.2017

Studia MSD - tematy prac doktorskich na rok akademicki 2017/2018

Na stronie http://www.ik-pan.krakow.pl/Tematy-prac-doktorskich-2017-2018.922.0.html znajdują się tematy prac doktorskich zaplanowanych do realizacji w IKiFP PAN od roku akademickim 2017/2018 w ramach studiów MSD.więcej

więcej
29.05.2017

Obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Piotrowskiej

W dniu 6 czerwca 2017 (wtorek) o godz. 12:00 w IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Piotrowskiej zatytułowanej: „Catalytic oxidation of cyclohexanone to -caprolactone with hydrogen peroxide over synthetic and natural basic minerals"więcej

więcej
25.05.2017

OFERTA PRACY W PROJEKCIE BADAWCZYM

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN), grupa badawcza „Nanostruktury materii miękkiej”. doktorant (1 stanowisko)

więcej
23.05.2017

Seminarium doktoranckie w dniu 24 maja 2017 (środa) o godz. 10.30

Tytuł prezentacji: Otrzymywanie dwumetyloeteru w reakcji uwodornienia CO2 z udziałem katalizatorów hybrydowych modyfikowanych dodatkami Ga, Cr, Mn i Ag - mgr Agnieszka Kornas (doktorantka dr hab. R. Grabowskiego, prof. IKiFP)

więcej
15.05.2017

Seminarium doktoranckie w dniu 17 maja 2017 (środa) o godz. 10.30

Tytuł prezentacji: Modyfikacja reaktywności katalizatorów palladowych przez wodorowe brązy molibdenowe i wolframowe w reakcjach uwodorniania - mgr inż. Michał Kołodziej (doktorant prof. dr hab. A. Drelinkiewicz)

więcej
11.05.2017

PANel Wiedzy - 19 maja 2017

Serdecznie zapraszamy pracowników, doktorantów i wszystkich zainteresowanych na PANel Wiedzy, który jest ogólnopolską inicjatywą Rady Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk. Celem spotkania jest upowszechnianie i upublicznianie badań naukowych w przystępnej formie dla lokalnego środowiska akademickiego.więcej

więcej
11.05.2017

Konkurs na stanowisko asystenta

konkurs na stanowisko asystenta w zespole „Biokataliza teoretyczna i eksperymentalna” IKiFP PAN

więcej
11.05.2017

Seminarium instytutowe w dniu 17 maja 2017 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na seminarium, które wygłosi w najbliższą środę, 17 maja o godzinie 9.00, Pani dr. inz. Pavlina Basarowa z University of Chemistry and Technology, Praga, Czechy. Tytuł prezentacji: „Bubble motion in aqueous solutions of simple alcohols - myths and reality”

więcej
08.05.2017

Seminarium doktoranckie w dniu 10 maja 2017 (środa) o godz. 10.30

Tytuły prezentacji: Oksygenazy zależne od 2-oksoglutaranu w biosyntezie alkaloidów o aktywności farmakologicznej - mgr Ewa Wierus (doktorantka dr hab. T. Borowskiego, prof. IKiFP) Synteza i właściwości polimerowych nośników koloidalnych - mgr inż. Dawid Lupa (doktorant prof. dr hab. Z. Adamczyka)

więcej
25.04.2017

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Tomasza Szumełdy

W dniu 9 maja 2017 (wtorek) o godz. 12:00 w IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Tomasza Szumełdy zatytułowanej: „Wpływ struktury bimetalicznych cząstek Pd-X (X=Au, Ir) w katalizatorach nośnikowych na selektywność uwodorniania C=O/C=C w nienasyconych związkach karbonylowych" więcej

więcej
25.04.2017

Seminarium doktoranckie w dniu 26 kwietnia 2017 (środa) o godz. 10.30

Tytuł prezentacji: Tworzenie polimerowych warstw przewodzących oraz badanie zmian ich właściwości fizycznych w zależności od składu warstwy oraz warunków pomiaru - mgr Zofia Krasińska-Krawet (doktorantka prof. dr hab. P. Warszyńskiego)

więcej
18.04.2017

Seminarium w dniu 20 kwietnia 2017 (czwartek) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na połączone seminarium IKiFP PAN oraz IFR PAN, które wygłoszą w czwartek 20 kwietnia o godzinie 9.00 w naszej sali wykładowej: • Pan Prof. Grzegorz Mlostoń z Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł prezentacji: „Cebula, czosnek i kwaśne deszcze, czyli o badaniach matrycowych reaktywnych związków siarko-organicznych” • Pan Prof. Marian Jaskuła z Uniwersytetu Jagiellońskiego, tytuł prezentacji: „Informacja na temat stypendiów fundacji Alexandra von Humboldta”

więcej
10.04.2017

Konkurs na stanowisko adiunkta

Konkurs na stanowisko adiunkta w zespole KOLOIDY IKiFP PAN

więcej