Ogłoszenia

25.04.2017

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Tomasza Szumełdy

W dniu 9 maja 2017 (wtorek) o godz. 12:00 w IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Tomasza Szumełdy zatytułowanej: „Wpływ struktury bimetalicznych cząstek Pd-X (X=Au, Ir) w katalizatorach nośnikowych na selektywność uwodorniania C=O/C=C w nienasyconych związkach karbonylowych" więcej

więcej
25.04.2017

Seminarium doktoranckie w dniu 26 kwietnia 2017 (środa) o godz. 10.30

Tytuł prezentacji: Tworzenie polimerowych warstw przewodzących oraz badanie zmian ich właściwości fizycznych w zależności od składu warstwy oraz warunków pomiaru - mgr Zofia Krasińska-Krawet (doktorantka prof. dr hab. P. Warszyńskiego)

więcej
18.04.2017

Seminarium w dniu 20 kwietnia 2017 (czwartek) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na połączone seminarium IKiFP PAN oraz IFR PAN, które wygłoszą w czwartek 20 kwietnia o godzinie 9.00 w naszej sali wykładowej: • Pan Prof. Grzegorz Mlostoń z Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł prezentacji: „Cebula, czosnek i kwaśne deszcze, czyli o badaniach matrycowych reaktywnych związków siarko-organicznych” • Pan Prof. Marian Jaskuła z Uniwersytetu Jagiellońskiego, tytuł prezentacji: „Informacja na temat stypendiów fundacji Alexandra von Humboldta”

więcej
10.04.2017

Konkurs na stanowisko adiunkta

Konkurs na stanowisko adiunkta w zespole KOLOIDY IKiFP PAN

więcej
06.04.2017

Konkurs na stanowisko asystenta

Konkurs na stanowisko asystenta w zespole „Biokataliza teoretyczna i eksperymentalna” IKiFP PAN

więcej
04.04.2017

Międzynarodowe warsztaty dla młodych naukowców (ESIE 2017) w IKiFP PAN

W dniach 3 – 6 kwietnia 2017r. w naszym Instytucie odbędą się międzynarodowe warsztaty dla młodych naukowców: „European School on Interfacial Engineering (ESIE 2017): Fundamentals, Applications, and Analytical Methods".więcej

więcej
03.04.2017

Seminarium doktoranckie w dniu 5 kwietnia 2017 (środa) o godz. 10.30

Tytuł prezentacji: Adsorpcja surowiczej albuminy wołowej na powierzchni SiO2 - mgr Karolina Tokarczyk (doktorantka dr hab. B. Jachimskiej)

więcej
31.03.2017

Seminarium instytutowe w dniu 5 kwietnia 2017 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na seminarium, które wygłosi w najbliższą środę, 5 kwietnia o godzinie 9:00, Pani Prof. Christine Dupont-Gillain z Faculty of bioscience engineering Universite catholique de Louvain. Tytuł prezentacji: „Tunable protein immobilization at interfaces based on polyelectrolyte-protein interactions”

więcej
24.03.2017

Seminarium doktoranckie w dniu 29 marca 2017 (środa) o godz. 10.30

Tytuł prezentacji: Molibdeniany wybranych amin - mgr Barbara Bożek (doktorantka prof. dr hab. W. Łasochy)

więcej
17.03.2017

Seminarium doktoranckie w dniu 22 marca 2017 (środa) o godz. 10.30

tytuł prezentacji: Synteza i charakterystyka katalizatorów niklowych i miedziowych na nośnikach mezoporowatych - mgr Joanna Miąsik (doktorantka dr hab. D. Rutkowskiej-Żbik)

więcej
16.03.2017

Seminarium instytutowe w dniu 22 marca 2017 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na seminarium, które wygłosi w najbliższą środę, 22 marca o godzinie 9:00, Pani dr Dorota Majda z Wydziału Chemii UJ. Tytuł prezentacji: „Termoporozymetria jako metoda badania materiałów mezoporowatych”

więcej
07.03.2017

8 marca 2017 godz. 13:30 "Kataliza” - wstęp prof. dr hab. Alicja Drelinkiewicz

Międzynarodowe Studium Doktoranckie IKiFP PAN zaprasza wszystkich pracowników Instytutu zainteresowanych tematem na wykład prof. dr hab. Alicji Drelinkiewicz poświęcony wstępowi do zagadnienia katalizy. Wykład jest częścią kursu obieralnego dla doktorantów.

więcej
03.03.2017

Seminarium doktoranckie w dniu 8 marca 2017 (środa) o godz. 10.30

Tytuł prezentacji: Adsorpcja CO na Fe3O4/Pt(111) - mgr Joanna Wojas (doktorantka dr hab. N. Spiridis, prof. IKiFP)

więcej
03.03.2017

Seminarium instytutowe w dniu 8 marca 2017 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na seminarium, które wygłosi w najbliższą środę, 8 marca o godzinie 9.00, Pan dr hab. Witold Piskorz z Wydziału Chemii UJ. Tytuł prezentacji: „Mikrokinetyczne modelowanie procesów katalitycznych – w kierunku deN2O na spinelu kobaltowym”

więcej
21.02.2017

Szkolenie "Efektywne publikowanie naukowe" w dniu 1 marca 2017 (środa)

Międzynarodowe Studium Doktoranckie zaprasza na szkolenie p.t. "Efektywne publikowanie naukowe", które będzie przeprowadzone przez firmę Amber Editing w dniu 1 marca 2017 r (środa) w godz. 9:00-16:00.więcej

więcej
20.02.2017

Warsztaty z programu Mendeley do zarządzania literaturą naukową

W dniu 28.02.2017 (wtorek) w godz. 11.00-13.00, na auli IKiFP PAN Pani Katarzyna Gaca - przedstawiciel Elsevier B.V. w zakresie szkoleń, przeprowadzi szkolenie z wykorzystania programu Mendeley.więcej

więcej
23.01.2017

Seminarium doktoranckie w dniu 25 stycznia 2017 (środa) o godz. 10.30

Tytuł prezentacji: Mechanizm tworzenia kontaktu trójfazowego na powierzchni kwarcu w roztworach CTAB - mgr inż. Agata Wiertel (doktorantka dr hab. J. Zawały)

więcej
10.01.2017

Konkurs na stanowisko doktoranta

Praca w projekcie badawczym - doktorant w Laboratorium Powierzchni i Nanostruktur

więcej
09.01.2017

Seminarium doktoranckie w dniu 18 stycznia 2017 (środa) o godz. 10.30

tytuł prezentacji: Fizykochemiczne i katalityczne właściwości heteropolikwasu H6P2Mo18O62 - mgr Natalia Ogrodowicz (doktorantka dr. hab. inż. A. Micek-Ilnickiej) Mobilność edukacyjna w ramach programu Erasmus+. Relacja uczestnika mobilności z pobytu na praktyce na Uniwersytecie w Bristolu, School of Chemistry – mgr Magdalena Włodek (doktorantka prof. dr hab. P. Warszyńskiego)

więcej
02.01.2017

Seminarium doktoranckie w dniu 4 stycznia 2017 (środa) o godz. 10.30

tytuł prezentacji: Mobilność edukacyjna w ramach programu Erasmus+. Relacja uczestnika mobilności z pobytu na praktyce na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow – mgr Karolina Tokarczyk (doktorantka dr hab. inż. B. Jachimskiej)

więcej
02.01.2017

Seminarium instytutowe w dniu 4 stycznia 2017 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na seminarium Instytutowe, które wygłosi w najbliższą środę, 4 stycznia o godzinie 9.00, Pan Prof. Paweł Nowak. Tytuł prezentacji: „Piryt - niezwykły minerał”.

więcej
29.12.2016

Konkurs na stanowisko adiunkta

Konkurs na stanowisko adiunkta w zespole Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna IKiFP PAN

więcej
29.12.2016

Konkurs na stanowisko asystenta

Konkurs na stanowisko asystenta w zespole „Układy zdyspergowane” IKiFP PAN

więcej
13.12.2016

Seminarium instytutowe w dniu 14 grudnia 2016 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na seminarium Instytutowe, które wygłoszą w najbliższą środę, 14 grudnia o godzinie 9.00 Panowie dr hab. Michał Mosiałek oraz dr Marcel Krzan. Tytuł prezentacji: Mobilność edukacyjna w ramach programu Erasmus+. Relacje uczestników mobilności z pobytów na szkoleniu na Uniwersytecie w Wilnie, na Uniwersytecie w Pradze i w Instytucie Chemii Fizycznej Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii.

więcej
12.12.2016

Seminarium doktoranckie w dniu 14 grudnia 2016 (środa) o godz. 10.30

Tytuł prezentacji: Oksygenazy zależne od 2-oksoglutaranu – otrzymywanie i charakterystyka – mgr Beata Mrugała (doktorantka dr hab. T. Borowskiego prof. IKiFP PAN)

więcej