Ogłoszenia

04.05.2020

Seminarium instytutowe w dniu 6 maja 2020 (środa) o godz. 10.00

Zapraszamy wszystkich na seminarium instytutowe w najbliższą środę 6 maja 2020 r. o godz. 10.00 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.Prelegentem będzie Pan mgr inż. Tomasz Wałowicz, który wygłosi seminarium na temat organizacji pracy w czasie pandemii.

więcej
27.04.2020

Seminarium instytutowe w dniu 29 kwietnia 2020 (środa) o godz. 10.00

Zapraszamy wszystkich na seminarium instytutowe w najbliższą środę 29 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, na którym uczestnicy mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ przedstawią swoje sprawozdania z udziału w szkoleniach. Prelegentami będą Pan dr Piotr Batys oraz Pan dr Erwin Lalik.

więcej
22.04.2020

Seminarium doktoranckie MSD

odbędzie się w środę 29.04 o godz. 15:00 (na Skypie). Mgr Zuzanna Wojdyła wygłosi dwa referaty:"Mechanizmy i selektywność reakcji katalizowanych przez wybrane dioksygenazy zależne od 2-oksoglutaranu - badania metodami biochemii obliczeniowej" oraz sprawozdanie z Erasmus+"Przeprojektowanie regioselekywności 6β-hydroksylazy hioscyjaminy za pomocą metod obliczeniowych". Nazwa grupy skypowej seminarium doktoranckiego: "Seminarium MSD"

więcej
21.04.2020

Ogłoszenie o stanowisku badawczo-technicznym w grupie Badania nad Dziedzictwem Kultury

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk poszukuje osoby zainteresowanej badaniami nad dziedzictwem kultury. Instytut poszukuje pracownika na stanowisko badawczo-techniczne na okres 36 miesięcy.więcej

więcej
13.04.2020

Seminarium instytutowe w dniu 15 kwietnia 2020 (środa) o godz. 10.00

Zapraszamy wszystkich na seminarium instytutowe w najbliższą środę 15 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Prelegentem będzie dr Anna Bratek-Skicki, która wygłosi swoje seminarium habilitacyjne pt. "Protein Adsorption on Polymeric Carriers for Biomedical Applications".

więcej
07.04.2020

Seminarium instytutowe w dniu 9 kwietnia 2020 (środa) o godz. 10.00

Zapraszamy wszystkich na seminarium instytutowe w najbliższą środę 9 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, na którym uczestnicy mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ przedstawią swoje sprawozdania z udziału w szkoleniach. Prelegentkami będą Pani dr hab. Barbara Jachimska oraz Pani dr Agata Pomorska.

więcej
19.03.2020

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie Nanostruktury Powierzchniowe

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczej Nanostruktury Powierzchniowe.więcej

więcej