Ogłoszenia

17.03.2017

Seminarium doktoranckie w dniu 22 marca 2017 (środa) o godz. 10.30

tytuł prezentacji: Synteza i charakterystyka katalizatorów niklowych i miedziowych na nośnikach mezoporowatych - mgr Joanna Miąsik (doktorantka dr hab. D. Rutkowskiej-Żbik)

więcej
16.03.2017

Seminarium instytutowe w dniu 22 marca 2017 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na seminarium, które wygłosi w najbliższą środę, 22 marca o godzinie 9:00, Pani dr Dorota Majda z Wydziału Chemii UJ. Tytuł prezentacji: „Termoporozymetria jako metoda badania materiałów mezoporowatych”

więcej
07.03.2017

8 marca 2017 godz. 13:30 "Kataliza” - wstęp prof. dr hab. Alicja Drelinkiewicz

Międzynarodowe Studium Doktoranckie IKiFP PAN zaprasza wszystkich pracowników Instytutu zainteresowanych tematem na wykład prof. dr hab. Alicji Drelinkiewicz poświęcony wstępowi do zagadnienia katalizy. Wykład jest częścią kursu obieralnego dla doktorantów.

więcej
03.03.2017

Seminarium doktoranckie w dniu 8 marca 2017 (środa) o godz. 10.30

Tytuł prezentacji: Adsorpcja CO na Fe3O4/Pt(111) - mgr Joanna Wojas (doktorantka dr hab. N. Spiridis, prof. IKiFP)

więcej
03.03.2017

Seminarium instytutowe w dniu 8 marca 2017 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na seminarium, które wygłosi w najbliższą środę, 8 marca o godzinie 9.00, Pan dr hab. Witold Piskorz z Wydziału Chemii UJ. Tytuł prezentacji: „Mikrokinetyczne modelowanie procesów katalitycznych – w kierunku deN2O na spinelu kobaltowym”

więcej
21.02.2017

Szkolenie "Efektywne publikowanie naukowe" w dniu 1 marca 2017 (środa)

Międzynarodowe Studium Doktoranckie zaprasza na szkolenie p.t. "Efektywne publikowanie naukowe", które będzie przeprowadzone przez firmę Amber Editing w dniu 1 marca 2017 r (środa) w godz. 9:00-16:00.więcej

więcej
20.02.2017

Warsztaty z programu Mendeley do zarządzania literaturą naukową

W dniu 28.02.2017 (wtorek) w godz. 11.00-13.00, na auli IKiFP PAN Pani Katarzyna Gaca - przedstawiciel Elsevier B.V. w zakresie szkoleń, przeprowadzi szkolenie z wykorzystania programu Mendeley.więcej

więcej
23.01.2017

Seminarium doktoranckie w dniu 25 stycznia 2017 (środa) o godz. 10.30

Tytuł prezentacji: Mechanizm tworzenia kontaktu trójfazowego na powierzchni kwarcu w roztworach CTAB - mgr inż. Agata Wiertel (doktorantka dr hab. J. Zawały)

więcej
10.01.2017

Konkurs na stanowisko doktoranta

Praca w projekcie badawczym - doktorant w Laboratorium Powierzchni i Nanostruktur

więcej
09.01.2017

Seminarium doktoranckie w dniu 18 stycznia 2017 (środa) o godz. 10.30

tytuł prezentacji: Fizykochemiczne i katalityczne właściwości heteropolikwasu H6P2Mo18O62 - mgr Natalia Ogrodowicz (doktorantka dr. hab. inż. A. Micek-Ilnickiej) Mobilność edukacyjna w ramach programu Erasmus+. Relacja uczestnika mobilności z pobytu na praktyce na Uniwersytecie w Bristolu, School of Chemistry – mgr Magdalena Włodek (doktorantka prof. dr hab. P. Warszyńskiego)

więcej
02.01.2017

Seminarium doktoranckie w dniu 4 stycznia 2017 (środa) o godz. 10.30

tytuł prezentacji: Mobilność edukacyjna w ramach programu Erasmus+. Relacja uczestnika mobilności z pobytu na praktyce na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow – mgr Karolina Tokarczyk (doktorantka dr hab. inż. B. Jachimskiej)

więcej
02.01.2017

Seminarium instytutowe w dniu 4 stycznia 2017 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na seminarium Instytutowe, które wygłosi w najbliższą środę, 4 stycznia o godzinie 9.00, Pan Prof. Paweł Nowak. Tytuł prezentacji: „Piryt - niezwykły minerał”.

więcej
29.12.2016

Konkurs na stanowisko adiunkta

Konkurs na stanowisko adiunkta w zespole Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna IKiFP PAN

więcej
29.12.2016

Konkurs na stanowisko asystenta

Konkurs na stanowisko asystenta w zespole „Układy zdyspergowane” IKiFP PAN

więcej
13.12.2016

Seminarium instytutowe w dniu 14 grudnia 2016 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na seminarium Instytutowe, które wygłoszą w najbliższą środę, 14 grudnia o godzinie 9.00 Panowie dr hab. Michał Mosiałek oraz dr Marcel Krzan. Tytuł prezentacji: Mobilność edukacyjna w ramach programu Erasmus+. Relacje uczestników mobilności z pobytów na szkoleniu na Uniwersytecie w Wilnie, na Uniwersytecie w Pradze i w Instytucie Chemii Fizycznej Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii.

więcej
12.12.2016

Seminarium doktoranckie w dniu 14 grudnia 2016 (środa) o godz. 10.30

Tytuł prezentacji: Oksygenazy zależne od 2-oksoglutaranu – otrzymywanie i charakterystyka – mgr Beata Mrugała (doktorantka dr hab. T. Borowskiego prof. IKiFP PAN)

więcej
09.12.2016

Obrona pracy doktorskiej mgr Marty Sadowskiej

W dniu 19 grudnia 2016 (poniedziałek ) o godzinie 11.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marty Sadowskiej zatytułowanej: "Mechanizmy nieodwracalnej adsorpcji nanocząstek na powierzchniach nośników koloidalnych".więcej

więcej
07.12.2016

Szkolenie z tematyki ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej

W dniu 12 grudnia 2016 (poniedziałek) o godz. 10.00 w naszym Instytucie odbędzie się szkolenie z tematyki ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem wynalazków/patentów oraz badan patentowych.więcej

więcej
05.12.2016

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Knack

W dniu 6 grudnia 2016 (wtorek) o godzinie 10.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Agnieszki Knack zatytułowanej: "Biokatalityczne otrzymywanie chiralnych alkoholi z wykorzystaniem dehydrogenazy (S)-1-fenyloetanolowej w enancjoselektywnej redukcji ketonów"  Promotor: dr hab. Maciej Szaleniec, prof. IKiFP PAN Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Antczak Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka prof. dr hab. Andrzej Skoczowski Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowiewięcej

więcej
05.12.2016

Seminarium doktoranckie w dniu 7 grudnia 2016 (środa) o godz. 10.30

Tytuł prezentacji: Micele polimerowe jako nośniki leków – mgr Anna Kida (doktorantka prof. dr hab. P. Warszyńskiego)

więcej
02.12.2016

Seminarium instytutowe w dniu 7 grudnia 2016 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na seminarium Instytutowe, które wygłosi w najbliższą środę, 7 grudnia o godzinie 9.00, Pani dr Aleksandra Pacuła. Tytuł prezentacji: „Kompozyty węglowe "szyte na miarę" i ich zastosowania”.

więcej
28.11.2016

Seminarium doktoranckie w dniu 30 listopada 2016 (środa) o godz. 10.30

Tytuł prezentacji: Monowarstwy nanocząstek złota o kontrolowanej strukturze i właściwościach– mgr inż. Julia Maciejewska-Prończuk (doktorantka prof. dr hab. Z. Adamczyka)

więcej
28.11.2016

Seminarium instytutowe w dniu 30 listopada 2016 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na seminarium IKiFP PAN, które wygłosi w najbliższą środę o godzinie 9.00 nasz gość – prof. Sam De Visser z Manchester Institute of Biotechnology and School of Chemical Engineering and Analytical Science. Tytuł prezentacji: "Computational studies of oxygen activating enzymes and biomimetic model complexes".

więcej
18.11.2016

Seminarium instytutowe w dniu 23 listopada 2016 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na seminarium, które w najbliższą środę, 23 listopada o godzinie 9.00 wygłosi Pan prof. Jerzy Datka. Tytuł prezentacji: „Hierarchiczne zeolity Y - desilikacja”

więcej
14.11.2016

Warsztaty z zakresu Transferu Technologii

Laura Schoppe, założycielka i CEO firmy Fuentek US, w dniu 17.11.2016 (czwartek) o godz. 9:30-11:00 poprowadzi w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN warsztaty "Innovate, Evaluate, Communicate".więcej

więcej