Ogłoszenia

17.10.2017

Oferta pracy w projekcie badawczym NCN Opus - DOKTORANT

: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN), grupa badawcza „Kataliza w ochronie przyrody”.

więcej
17.10.2017

International Conference on Catalysis and Surface Chemistry, 18-23 March, 2018.

It is our pleasure to invite you cordially to participate in the jubilee International Conference on Catalysis and Surface Chemistry, which will be held in Kraków on 18-23 March, 2018.

więcej
16.10.2017

Seminarium instytutowe w dniu 18 października 2017 (środa) o godz. 09.00

Serdecznie zapraszamy na seminarium IKiFP PAN w najbliższą środę 18 października, na którym dr inż. Małgorzata Ruggiero-Mikołajczyk oraz dr Arkadiusz Kupczak przedstawią relacje ze swoich mobilności edukacyjnych odbytych w ramach programu Erasmus+.

więcej
16.10.2017

Seminarium doktoranckie w dniu 18 października 2017 r. (środa) o godz. 10.30

Tytuł prezentacji: Charakterystyka fizykochemiczna i badania aktywności katalizatorów miedziowych w reakcji otrzymywania furanu i 2-metylofuranu z aldehydu furfurylowego - mgr Małgorzata Smoliło (doktorantka dr hab. D. Rutkowskiej-Żbik)

więcej
10.10.2017

Obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Włodek

W dniu 23 października 2017 (poniedziałek) o godz. 11:00 w IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Włodek zatytułowanej: "Polyelectrolyte-lipid films with embedded hydrophobic quantum dots".promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Warszyńskirecenzenci: dr hab. Aleksandra Szcześ z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych, UMCS i dr hab. Paweł Wydro z Wydziału Chemii, UJ.więcej

więcej
06.10.2017

Konkurs na stanowisko adiunkta

Konkurs na stanowisko adiunkta w zespole „Kataliza w ochronie przyrody” IKiFP PAN

więcej
29.09.2017

Wyniki I rekrutacji InterDokMed

Wyniki I rekrutacji na Środowiskowe Studia Doktoranckie ”Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMedwięcej

więcej
29.09.2017

Obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Drzewieckiej-Matuszek

W dniu 20 października 2017 (piątek) o godz. 13:00 w IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Drzewieckiej-Matuszek zatytułowanej: "Kwantowo-chemiczne badanie reaktywności porfiryn żelaza i manganu w wybranych reakcjach utleniania".Promotor: dr hab. Dorota Rutkowska-ŻbikRecenzenci: prof. dr hab. Maria Jaworska z Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Tadeusz Andruniów, prof. PW z Politechniki Wrocławskiej więcej

więcej
22.09.2017

Obrona pracy doktorskiej mgr Barbary Wolanin

W dniu 6 października 2017 (piątek) o godz. 11:00 w IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Barbary Wolanin zatytułowanej: "Nanostruktury tlenków tytanu na powierzchni W (001) funkcjonalizowane metalami".Promotor: dr hab. Niki Spiridis, prof. IKiFP PANRecenzenci: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski z Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH i prof. dr hab. Jacek Szade z Zakładu Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Śląskiegowięcej

więcej
19.09.2017

Obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Podgórnej

   W dniu 28 września 2017 (czwartek) o godz. 13:00 w IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Podgórnej zatytułowanej: "Polymer hydrogels as carriers of active compounds"Promotor: prof. dr hab. Piotr WarszyńskiRecenzenci: prof. dr hab. inż. Kamil Wojciechowski z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej i prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiegowięcej

więcej
14.09.2017

Konkurs na stanowisko asystent

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystent w grupie Nanostruktury Materii Miękkiej

więcej
11.09.2017

Oferta pracy w projekcie badawczym NCN Opus - doktorant

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN), grupa badawcza „Nanostruktury materii miękkiej”. DOKTORANT – STYPENDYSTA (dwa stanowiska)

więcej
08.09.2017

Konkurs na stanowisko adiunkta

Konkurs na stanowisko adiunkta w zespole Procesy katalityczne dla czystej energii IKiFP PAN

więcej
30.08.2017

Rekrutacja na Międzynarodowe Studia Doktoranckie (II termin)

Jeśli jesteś absolwentem chemii, fizyki, biologii, inżynierii materiałowej lub nauk pokrewnych, marzysz o prowadzeniu badań naukowych i pracy w świetnie wyposażonych laboratoriach rozpocznij studia doktoranckie w naszym Instytucie.więcej

więcej
23.08.2017

Oferta pracy w projekcie badawczym - magistrant, stypendysta

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk Tytuł projektu: Rozwinięcie metodologii syntezy i stabilizacji nanocząstek metali w celu otrzymywania materiałów przewodzących Projekt jest realizowany w ramach programu Homing Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

więcej
07.08.2017

Oferta pracy w projekcie badawczym NCN OPUS - doktorant, stypendysta

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN), grupa badawcza „Adsorpcja”. doktorant –stypendysta ( 2 stanowiska )

więcej
28.07.2017

NOWE KIERUNKI STUDIÓW DOKTORANCKICH !

Zapraszamy na studia doktoranckiewięcej

więcej
03.07.2017

Obrona pracy doktorskiej mgr Adama Stępniewskiego

W dniu 18 lipca 2017 (wtorek) o godz. 10:30 w IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Adama Stępniewskiego zatytułowanej: "Czynniki elektronowe determinujące aktywność centrów metali przejściowych w zeolitach i kompleksach o znaczeniu katalitycznym" więcej

więcej
21.06.2017

Oferta pracy w projekcie badawczym - DOKTORANT – STYPENDYSTA

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN), grupa badawcza „Nanostruktury materii miękkiej”.

więcej
19.06.2017

Seminarium instytutowe w dniu 21 czerwca 2017 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na seminarium – sprawozdanie z mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w najbliższą środę, 21 czerwca o godzinie 9:00. więcej

więcej
13.06.2017

Seminarium doktoranckie w dniu 14 czerwca 2017 (środa) o godz. 10.30

Tytuł prezentacji: Charakterystyka funkcjonalnych warstw wołowej β-laktoglobuliny z zastosowaniem mikrowagi kwarcowej z monitorowaną dyssypacją energii - mgr Sylwia Świątek (doktorantka dr hab. inż. B. Jachimskiej)

więcej
08.06.2017

Seminarium instytutowe w dniu 14 czerwca 2017 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na seminarium instytutowe, które wygłosi w najbliższą środę, t.j. 14 czerwca o godz. 9.00, Pani dr Agata Pomorska. Tytuł prezentacji: „Zastosowanie QCM w badaniu adsorpcji funkcjonalnych koloidów, pochodnych kwasu fosfonowego oraz szczotek polimerowych”.

więcej
07.06.2017

5th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface

5th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface ISSIS 2018 June 6th – 8th, 2018, Krakow, Poland

więcej
05.06.2017

Semninarium doktoranckie w dniu 7 czerwca 2017 (środa) o godz. 10.30

Tytuł prezentacji: Synteza nanocząstek polimerowych do zastosowań biomedycznych - mgr Marta Szczęch (doktorantka prof. dr hab. P. Warszyńskiego)

więcej
01.06.2017

Seminarium instytutowe w dniu 7 czerwca 2017 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na seminarium IKiFP PAN, które wygłosi w najbliższą środę (7 czerwca) o godzinie 9:00 nasz gość – prof. Vicente Cortés-Corberán ze Spanish National Research Council. Tytuł prezentacji: "Hydrogen production by reforming of ethanol on non-noble metals catalysts."

więcej