Ogłoszenia

25.03.2019

PROM - Announcement

as part of the project "PROM - International scholarship exchange of PhD candidates and academic staff" (contract number: PPI/PRO/2018/1/00006/U/001) we are announcing a competiton concerning scholarships for PhD candidates who study outside the territory of Poland for the financing of research internship at the Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Krakow (2nd edition).   Please, read the competition rules and attachments to it.   The application can be submitted by 5th April 2019 at 3 p.m. local time.     sincerely yours, Prof. Tomasz Borowski The project managerwięcej

więcej
22.03.2019

Seminarium doktoranckie w dniu 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 10.30

Nanocząstki metali szlachetnych na powierzchni nośników koloidalnych – mgr inż. Dawid Lupa (doktorant prof. dr hab. Z. Adamczyka)

więcej
21.03.2019

Seminarium instytutowe w dniu 28 marca 2019 (czwartek) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów na seminarium instytutowe w dniu 28 marca 2019 (czwartek) o godz. 9.00, na którym Prof. Michael Giersig z Freie Universität Berlin wygłosi prezentację pt: "The Application of nanoparticles in medicine and electronics".

więcej
11.03.2019

Spotkanie z przedstawicielami MNiSW w dniu 4.03.2019

W dniu 4.03.2019 (poniedziałek) odbyło się spotkanie reprezentantów jednostek PAN z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dotyczyło szkół doktorskich oraz finansowania nauki w świetle Ustawy 2.0.więcej

więcej
05.03.2019

Seminarium instytutowe w dniu 6 marca 2019 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów na seminarium instytutowe w dniu 6 marca 2019(środa) o godz. 9.00, na którym dr Maxime Tchaya z firmy WITec wygłosi prezentację pt. „WITec Confocal Raman Imaging".

więcej
04.03.2019

Seminarium doktoranckie w dniu 6 marca 2019 r. (środa) o godz. 10.30

Adsorpcja metali i gazów na strukturyzowanych powierzchniach epitaksjalnych warstw tlenków żelaza – mgr Joanna Wojas (doktorantka dr hab. N. Spiridis, prof. IKiFP)

więcej
25.02.2019

Seminarium doktoranckie w dniu 27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 10.30

„Badania strukturalne dioksygenaz zależnych od 2-oksoglutaranu zaangażowanych w biosyntezę alkaloidów” oraz „Mobilność edukacyjna w ramach programu Erasmus+. Raport uczestnika z pobytu na praktyce w Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie” – mgr Anna Kluza (doktorantka prof. dr hab. T. Borowskiego)

więcej