Ogłoszenia

19.02.2018

Seminarium instytutowe w dniu 21 lutego 2018 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na seminarium Instytutowe, które w najbliższą środę, 21 lutego o godzinie 9:00, będzie poświęcone mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+. Relacje uczestników mobilności z pobytów na szkoleniach na Uniwersytetach w Glasgow, Limerick i w Stuttgarcie wygłoszą: dr hab. inż. Barbara Jachimska oraz dr Mariusz Gackowski.

więcej
19.02.2018

Oferta pracy w projekcie badawczym

: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN), grupa badawcza „Nanostruktury materii miękkiej”. DOKTORANT – STYPENDYSTA

więcej
19.02.2018

Obrona pracy doktorskiej mgr Agaty Żelazny

W dniu 9 marca 2018 (piątek) o godz. 12:00 w IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agaty Żelazny zatytułowanej: "Hydrogenoliza glicerolu z udziałem katalizatorów miedziowych oraz miedziowo-srebrowych naniesionych na nośniki tlenkowe" Promotor: Dr hab. Ryszard Grabowski, prof. IKiFP Recenzenci: Prof. Dr hab. Lucjan Chmielarz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. Dr hab. Janusz Ryczkowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiejwięcej

więcej
16.02.2018

Konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 czerwca 2018

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530) w związku z art. 53 ust. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (t. jedn. z dnia 6 kwietnia 2016 roku, Dz. U. z 2016 r. poz. 572), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie.więcej

więcej
13.02.2018

Seminarium instytutowe w dniu 14 lutego 2018 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów na seminarium instytutowe, które w najbliższą środę, 14 lutego o godzinie 9.00 wygłosi Pan Prof. Marek Kosmulski z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Nasz gość wygłosi seminarium pt. „Nowe materiały kompozytowe na bazie SBA-15”.

więcej
26.01.2018

Przedłużenie terminu składania dokumentów na studia doktoranckie FCB

Składnie dokumentów na Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „FIZYCZNE, CHEMICZNE I BIOFIZYCZNE PODSTAWY NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ” (FCB) zostało przedłużone do 8 lutego 2018 do godz. 15:00 Jeśli jesteś absolwentem chemii, fizyki, biologii, inżynierii materiałowej lub nauk pokrewnych, marzysz o prowadzeniu badań naukowych i pracy w świetnie wyposażonych laboratoriach rozpocznij studia doktoranckie w naszym Instytucie. Ważne daty Składanie dokumentów: do 8 stycznia 2018.Rozmowa rekrutacyjna: 13-15 lutego 2018, AGH pawilon D-10, ul. Reymonta 19.Dokumenty prosimy składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, pawilon D-10, pok. 328.Rozmowa rekrutacyjna obejmuje fizykę, biofizykę, chemię, inżynierię materiałową lub technologię chemiczną według wyboru kandydata. Więcej szczegółów znajdą Państwo na: http://www.fcb.fis.agh.edu.pl/informacje_zasady_rekrutacji.php kontakt: ncfcb@cyf-kr.edu.pl, tel: 12 6395157...więcej

więcej
22.01.2018

Seminarium doktoranckie w dniu 24 stycznia 2018 (środa) o godz. 10.30

Tytuł prezentacji: Oksygenazy zależne od 2-oksoglutaranu - badania metodami chemii obliczeniowej – otrzymywanie i charakterystyka - mgr Zuzanna Wojdyła (doktorantka prof. dr hab. T. Borowskiego)

więcej
19.01.2018

Seminarium instytutowe w dniu 24 stycznia 2018 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów na seminarium instytutowe, które w najbliższą środę, 24 stycznia o godzinie 9.00 wygłosi Pan prof. Jerzy Datka. Tytuł prezentacji: "Hierarchiczne zeolity Y - materiały o wysokiej kwasowości, porowatości i o bardzo dobrych własnościach katalitycznych".

więcej
09.01.2018

Seminarium instytutowe w dniu 11 stycznia 2018 (czwartek) o godz. 10.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na seminarium Instytutowe, które, ze względu na termin wizyty naszego gościa z University of Florence, odbędzie się wyjątkowo w czwartek, 11 stycznia o godzinie 10.00. Seminarium pod tytułem: "Colloid and Surface Chemistry for the conservation of Cultural Heritage" przedstawi Prof. Piero Baglioni.

więcej
08.01.2018

Seminarium doktoranckie w dniu 10 stycznia 2018 (środa) o godz. 10.30

Tytuł prezentacji: Oksygenazy zależne od 2-oksoglutaranu – otrzymywanie i charakterystyka - mgr Beata Mrugała (doktorantka prof. dr hab. T. Borowskiego)

więcej
04.01.2018

Studia doktoranckie FCB - II termin rekrutacji

Rozpoczynamy rekrutację na Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „FIZYCZNE, CHEMICZNE I BIOFIZYCZNE PODSTAWY NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ” (FCB). Jeśli jesteś absolwentem chemii, fizyki, biologii, inżynierii materiałowej lub nauk pokrewnych, marzysz o prowadzeniu badań naukowych i pracy w świetnie wyposażonych laboratoriach rozpocznij studia doktoranckie w naszym Instytucie. Oferujemy 9 miejsc Ważne daty Składanie dokumentów: do 19 stycznia 2018.Rozmowa rekrutacyjna: 13-15 lutego 2018, AGH pawilon D-10, ul. Reymonta 19.Dokumenty prosimy składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, pawilon D-10, pok. 328.Rozmowa rekrutacyjna obejmuje fizykę, biofizykę, chemię, inżynierię materiałową lub technologię chemiczną według wyboru kandydata. Więcej szczegółów znajdą Państwo na: http://www.fcb.fis.agh.edu.pl/kontakt: kontakt: ncfcb@cyf-kr.edu.pl, tel: 12 6395157 (dr hab.Anna Micek-Ilnicka)...więcej

więcej
28.12.2017

Seminarium instytutowe w dniu 5 stycznia 2018 (piątek) o godz. 12.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na seminarium Instytutowe, które, ze względu na termin wizyty gości z University of Edinburgh, odbędzie się wyjątkowo w piątek, 5 stycznia o godzinie 12:00. Na seminarium złożą się cztery zwięzłe prezentacje:więcej

więcej
15.12.2017

Seminarium doktoranckie w dniu 20 grudnia 2017 (środa) o godz. 10.30

Tytuł prezentacji: Chemiczna i enzymatyczna synteza nowych estrów cukrowych na bazie polimerów bakteryjnych, oraz badanie ich wykorzystania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym - mgr Wojciech Snoch (doktorant dr hab. M. Szaleńca, prof. IKiFP)

więcej
14.12.2017

Stypendium Prezesa PAN dla Pani mgr Karoliny Tokarczyk

Dziesięcioro uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty PAN odebrało 13 grudnia 2017 r. stypendia Prezesa PAN na rok akademicki 2017/2018. Wśród laureatów znalazła się nasza doktorantka Pani mgr Karolina Tokarczyk. Promotorem badań prowadzonych przez stypendystkę jest Pani dr hab. inż. Barbara Jachimska. Szczegółową informację z uroczystości wręczania stypendiów Prezesa PAN w Pałacu Kultury w Warszawie można oglądnąć na portalu magzaynu PAN ACADEMIA: http://www.naukaonline.pl/news/item/3833-stypendia-prezesa-pan-rozdane więcej

więcej
13.12.2017

Oferta pracy w projekcie badawczym (FCB) - doktorant –stypendysta

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN), grupa badawcza „Adsorpcja”.

więcej
11.12.2017

Seminarium instytutowe w dniu 13 grudnia 2017 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów na seminarium instytutowe, które w najbliższą środę, 13 grudnia o godzinie 9.00 wygłosi Pan Profesor Roman Kozłowski. Seminarium zostanie poświęcone w całości zagadnieniom etycznym związanym z działalnością naukową.

więcej
11.12.2017

Seminarium doktoranckie w dniu 13 grudnia 2017 (środa) o godz. 10.30

Tytuły prezentacji: Magnetyczne nanocząstki na periodycznych matrycach z tlenków żelaza - mgr Natalia Kwiatek (doktorantka dr hab. N. Spiridis, prof. IKiFP)

więcej
06.12.2017

Oferta pracy dla doktoranta w projekcie badawczym NCN Opus

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN), grupa badawcza „Nanostruktury materii miękkiej”. Nazwa stanowiska: DOKTORANT – STYPENDYSTA (dwa stanowiska) więcej

więcej
06.12.2017

Oferta pracy w projekcie badawczym NCN Opus - DOKTORANT

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN), grupa badawcza „Biokataliza teoretyczna i eksperymentalna”więcej

więcej
04.12.2017

Seminarium doktoranckie w dniu 6 grudnia 2017 (środa) o godz. 10.30

Tytuł prezentacji: Dioksygenazy zależne od 2-oksoglutaranu w biosyntezie alkaloidów – badania strukturalne - mgr Anna Kluza (doktorantka prof. dr hab. T. Borowskiego)

więcej
04.12.2017

Seminarium instytutowe w dniu 6 grudnia 2017 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów na seminarium instytutowe, które w najbliższą środę, 6 grudnia o godzinie 9.00 wygłosi Pani dr Agnieszka Drzewiecka-Matuszek. Tytuł prezentacji „Kwantowo-chemiczne badanie reaktywności porfiryn żelaza i manganu w wybranych reakcjach utleniania”.

więcej
24.11.2017

Seminarium instytutowe w dniu 29 listopada 2017 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na seminarium instytutowe, które w najbliższą środę, 29 listopada o godzinie 9.00 wygłoszą: Pan dr Paweł Rejmak z Instytutu Fizyki PAN - "Badania strukturalne bioaktywnych komleksów Cu(II) metodami obliczeniowymi i absorpcyjnej spektroskopii rentgenowskiej" oraz Pani mgr Aleksandra Niedzielska - "DIOSCURI - konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej".

więcej
22.11.2017

Konkurs na doktoranta w projekcie NCN BEETHOVEN

Konkurs na doktoranta w projekcie NCN BEETHOVEN pt. „Dynamika ściany domenowej i właściwości magnetycznej tekstury w warstwach magnetycznych z oddziaływaniem typu Dzyaloshinskii-Moriya”.

więcej
20.11.2017

Najbardziej Prodoktorancki Instytut PAN - PROPAN 2017

II miejsce w V edycji konkursu na „Najbardziej Prodoktorancki Instytut PAN - PROPAN 2017” 19 listopada 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Uroczysta Gala Finałowa Konkursu „PROPAN-2017” na „Najbardziej Prodoktorancki Instytut PAN”. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera  zajął w tym konkursie II miejsce. Nagrodę dla IKiFP PAN odebrali przedstawiciele doktorantów mgr Karolina Tokarczyk i mgr inż. Dawid Lupa. Konkurs jest organizowany corocznie przez Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Radę Samorządu Doktorantów PAN. Kryteriami podlegającymi ocenie były: dostosowanie programu studiów III stopnia do potrzeb doktorantów, wsparcie organizacyjne i merytoryczne dla działalności doktorantów, wsparcie materialne dla działalności doktorantów, pozycja i warunki funkcjonowania samorządu doktorantów w instytucie. więcej

więcej
17.11.2017

Seminarium instytutowe w dniu 22 listopada 2017 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu na seminarium Instytutowe, które wygłosi w najbliższą środę, 22 listopada o godzinie 9:00, Pan dr Tomasz Szumełda. Tytuł prezentacji: „Nośnikowe katalizatory bimetaliczne na osnowie Pd (PdAu, PdIr, PdRu, PdPt). Właściwości fizykochemiczne i katalityczne w reakcjach związków karbonylowych”.

więcej