Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna obejmuje:

- Udział w sesjach naukowych
- Wstęp na ceremonię otwarcia i zamknięcia
- Drukowaną i elektroniczną wersję materiałów konferencyjnych
- Kawę i herbatę podczas przerw w obradach
- Obiady w czasie konferencji
- Ciepły posiłek w czasie sesji posterowych
- Uroczystą kolację

Nr

Opłata konferencyjna

1.

600 zł - opłata pełna

2.

500 zł - opłata ulgowa (dla studentów
              i doktorantów)

 

 

Prosimy o dokonywanie wpłat do dnia 28.02.2019 na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego

ul. Pilotów 2

31-462 Kraków

35 1130 1150 0012 1186 5820 0022

właściciel: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

 

Uwaga:

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po 03.03.2019 r. opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.

                                               

 

Komitet Organizacyjny XLI OKK
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN
ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

tel.: (+48 12) 6395 116
fax:  (+48 12) 4251 923