Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna obejmuje:

- Udział w sesjach naukowych

- Wstęp na ceremonię otwarcia i zamknięcia

- Drukowaną i elektroniczną wersję materiałów konferencyjnych

- Kawę i herbatę podczas przerw w obradach

- Obiady w czasie konferencji

- Ciepły posiłek w czasie sesji posterowych

- Uroczystą kolację

 

Opłata konferencyjna:

 600 zł - opłata pełna

 500 zł - opłata ulgowa (dla studentów i doktorantów)

 

 

Prosimy o dokonywanie wpłat do dnia 29.02.2020 na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego

ul. Pilotów 2

31-462 Kraków

 

35 1130 1150 0012 1186 5820 0022

 

właściciel: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

 

Uwaga: W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po 03.03.2020 r. opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.

                                               

 

Komitet Organizacyjny 52. OKK
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN
ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

tel.: (+48 12) 6395 116
fax:  (+48 12) 4251 923