do historical research paper list of essay writers write custom essays custom writing experts a level english coursework help

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna obejmuje:

- udział w sesjach naukowych

- elektroniczną wersję materiałów konferencyjnych

 

Opłata konferencyjna:

 100 zł - opłata pełna

 50 zł - opłata ulgowa (dla studentów i doktorantów)

 

 

Prosimy o dokonywanie wpłat do dnia 13.11.2020 na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego

ul. Pilotów 2

31-462 Kraków

 

35 1130 1150 0012 1186 5820 0022

 

właściciel: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

 

W pilnych sprawach związanych z fakturami za OKK uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowym IKiFP PAN

  • telefonicznie: 512 957 906
  • lub e-mailem:

Dorota Radoń – ncradon(at)cyf-kr.edu.pl

Anna Miko- Pawlak – ncpawlak(at)cyf-kr.edu.pl

Bożena Kozieł – nckoziel(at)cyf-kr.edu.pl

Magdalena Bodzioch – nckasprz(at)cyf-kr.edu.pl

Anna Pobędza – ncciaran(at)cyf-kr.edu.pl

 

Uwaga: W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po 15.11.2020 r. opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.

                                               

 

Komitet Organizacyjny 52. OKK
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN
ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków