Uniwersalny zestaw do pomiarów elektrochemicznych PGstat Autolab 302N - zasady dostępu

Instrument: Uniwersalny zestaw do pomiarów elektrochemicznych PGstat Autolab 302N firmy Eco-Chemie (Holandia)

Lokalizacja: laboratorium  129

 

Osoba kontaktowa:

Dr hab. Michał Mosiałek
tel. 12 6395 134
Aparatura dostępna pod nadzorem personelu laboratorium.