Shortcuts

Forgot your password?

Patents

2020

PATENTS SUBMITTED

P. Wójcik, A. M. Wojtkiewicz, M. Tataruch, J. Morzycki, M. Szaleniec, "Sposób wytwarzania (25R)-spirosta-1,4-dien-3-onu z diosgenonu", Polish Patent Application P.433249 (13.03.2020)

PATENTS GRANTED

M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Sposób Otrzymania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra o Dodatnim Ładunku Powierzchniowym" PLXXXXX nadano dnia 10.01.2020

M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Sposób Uzyskania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra o Dodatnim Ładunku Powierzchniowym", PL XXXXX nadano dnia 10.01.2020

M. Oćwieja, Z. Adamczyk, „Sposób Wytwarzania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra o Dodatnim Ładunku Powierzchniowym” PLXXXXX nadano dnia 10.01.2020

2019

PATENTS GRANTED

M. Oćwieja, Z. Adamczyk, J. Maciejewska-Prończuk "Sposób modyfikowania powierzchni stałych o ujemnym ładunku powierzchniowym, zwłaszcza powierzchni sensorów mikrowag kwarcowych, dodatnio naładowanymi nanoczastkami złota" PL XXX nadany dnia 05.12.2019

2018

PATENTS SUBMITTED

G. Mordarski, R. Socha, P. Panek, G. Putynowski, P. Balawender, M.Musztyfaga-Staszuk, A METHOD FOR MANUFACTURING MODIFIED ELECTRICALLY-CONDUCTIVE COPPER PARTICLES AND MODIFIED ELECTRICALLY-CONDUCTIVE COPPER PARTICLES MANUFACTURED THEREOF, European Patent Office, Patent No: 18190412.9 – 110, 13-11-2018

K.O'Connor, S.Kenny, M.Guzik, B.Morrissey, C.O'Brien, “A Method for Producing Lactic Acid by Bacterial Fermentation”, WIPO USA, US20180312885 (2018)

K.Pamin, J.Połtowicz, S.Dźwigaj, ”Sposób utleniania cykloheksanonu do ε-kaprolaktonu”. (Zgłoszenie patentowe/Polish Patent Application), P.428358 (2018)

Z. Adamczyk, M. Morga, D. Kosior, "Sposób wyznaczania masy molowej polielektrolitów liniowych, zwłaszcza polilizyny", (Zgłoszenie patentowe/Polish Patent Application), P.426566 (2018)

2017

PATENTS SUBMITTED

B.Jachimska, Z. Adamczyk, Wiskozymetr kapilarny grawitacyjny, Polish Patent Application, P.422641 (25.08.2017)

PATENTS GRANTED

M. Szaleniec, A. Rugor, A. Dudzik, M. Tataruch, K. Szymańska, A. Jarzębski, "Sposób otrzymywania 25-hydroksylowanych pochodnych sterolowych, w tym 25-hydroksy-7-dehydrocholesterolu", Polish Patent, P.411750-A1

K.Pamin, J.Połtowicz, Sposób utleniania fenolu do krtecholu i hydrochinonu, Patent nr P.415063 z dnia 18.12.2017

A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania 17a-metyloandrost-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent P.413208

A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania octanu androst-1,4,6-trien-3-on-17-olu", Polish Patent P.413207

A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania propionianu androst-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent P.413209

2016

PATENTS SUBMITTED

M. Oćwieja, Z. Adamczyk, Maciejewska-Prończuk „Sposób Modyfikowania Powierzchni Stałych o Ujemnym Ładunku Powierzchniowym, Zwłaszcza Powierzchni Sensorów Mikrowag Kwarcowych, Dodatnio Naładowanymi Nanocząstkami Złota” P.419878 (19 grudnia 2016).

PATENTS GRANTED

M. Szaleniec, M. Tataruch, J. Bryjak, P. Nowak, "Sposób otrzymywania chiralnie czystych alkoholi alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych oraz układ reaktorowy do realizacji tego sposobu", Polish Patent PL406286

"Sposób wytwarzania monolitycznego tlenkowego katalizatora manganowo-miedziowego domieszkowanego cyrkonem i cerem do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych w procesach oczyszczania gazów."E. Serwicka-Bahranowska, T. Machej, Ł. Mokrzycki, M. Zimowska, A. Michalik-Zym, B. Napruszewska, R. Dula, Patent RP P.406542

Z. Adamczyk, M. Kujda, M. Oćwieja „Sposób Wytwarzania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra oraz Zastosowanie Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra do Celów Biobójczych” PL 224713 nadano dnia 15.06.2016

"Sposób wytwarzania tlenkowego katalizatora miedziowo-manganowego na nośniku monolitycznym do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych, w procesach oczyszczania gazów." E.Serwicka-Bahranowska, T. Machej, Ł. Mokrzycki, M. Zimowska, A. Michalik-Zym, B. Napruszewska, R. Dula, Patent RP P.406545

2015

PATENTS SUBMITTED

M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Sposób Otrzymania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra o Dodatnim Ładunku Powierzchniowym" P.415547 (28.12.2015)

M. Szaleniec, A. Rugor, A. Dudzik, M. Tataruch, K. Szymańska, A. Jarzębski, "Sposób otrzymywania 25-hydroksylowanych pochodnych sterolowych, w tym 25-hydroksy-7-dehydrocholesterolu", Polish Patent Application, P.411750 (25.03.2015)

M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Sposób Uzyskania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra o Dodatnim Ładunku Powierzchniowym" P.415546 (28.12.2015)

M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Sposób Wytwarzania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra o Dodatnim Ładunku Powierzchniowym" P.415545 (28.12.2015)

A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania 17a-metyloandrost-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent Application P.413208 (23.07.2015)

A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania octanu androst-1,4,6-trien-3-on-17-olu", Polish Patent Application P.413207 (23.07.2015)

A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania propionianu androst-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent Application P.413209 (23.07.2015)

2014

PATENTS GRANTED

I. Kumakiri, R. Bredesen, P. Warszynski, P. Nowak, Y. Juan, C. Simon, "PROCESS AND SYSTEM FOR REMOVAL OF ORGANICS IN LIQUIDS", European Patent EP, 2 326 597 B1

2013

PATENTS SUBMITTED

M. Szaleniec, M. Tataruch, J. Bryjak, P. Nowak " Sposób otrzymywania chiralnie czystych alkoholi alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych oraz układ reaktorowy do realizacji tego sposobu ", Polish Patent Application, P-406286

Ł.Mokrzycki, R.Dula, A.Michalik-Zym, B.Napruszewska, M.Zimowska, T.Machej, E.M.Serwicka, "Sposób wytwarzania monolitycznego tlenkowego katalizatora manganowo-miedziowego domieszkowanego cyrkonem i cerem do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych, w procesach oczyszczania gazów", Polish Patent Application, P.406542 (16.12.2013)

Ł.Mokrzycki, R.Dula, A.Michalik-Zym, B.Napruszewska, M.Zimowska, T.Machej, E.M.Serwicka, "Sposób wytwarzania tlenkowego katalizatora miedziowo-manganowego na nośniku monolitycznym do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych, w procesach oczyszczania gazów", Polish Patent Application, P.406545 (16.12.2013)

PATENTS GRANTED

2012

PATENTS SUBMITTED

Z. Adamczyk, M. Kujda, M. Oćwieja, "Sposób wytwarzania stabilnych suspensji nanocząstek srebra oraz zastosowanie stabilnych suspensji nanocząstek srebra do celów biobójczych", Polish Patent Application P.401528

PATENTS GRANTED

A. J. Groszek, J. Haber, E. Lalik, A method of activating of a composition, Patent Number: GB2453140.

L. Matachowski, K. Pamin, J. Poltowicz, J. Haber, A. Janitz, K. Magiełko, S. Szarlik, S. Piechota, "A process for the oxidation of cyclohexane to cyclohexanol and cyclohexanone", Indian Patent, No. 254376 (30.10.2012)

J. Połtowicz, K. Pamin, E. Serwicka-Bahranowska, "Sposób epoksydacji propylenu", Patent Nr PL214373(B1)

2011

PATENTS GRANTED

L. Matachowski, D. Mucha, R. Rachwalik, R. Janik, "Sposób wytwarzania mikroporowatego katalizatora opartego na heteropolizwiązkach", Patent RP, PL381976

2009

PATENTS SUBMITTED

I. Kumakiri, R. Bredesen, P. Warszyński, P. Nowak, Y. Juan, C. Simon, "Process and system for removal of organics in liquids", World Intellectual Property Organization, International Patent Application PCT/NO2009/000291 (2009.08.18)

PATENTS GRANTED

L.Matachowski, K.Pamin, J.Połtowicz, J.Haber, A.Janitz, K.Magiełko, S.Szarlik, S.Piechota "A Method of Cyclohexane Oxidation", Slovak Patent Office, SK 286760 (5.03.2009)

2008

PATENTS SUBMITTED

A.J.Groszek, J.Haber, E.Lalik "A Method of Activating of a Composition", International PTC Patent Application No. PCT/GB2008/003265 (25 09 2008)

J.Połtowicz, K.Pamin, E.Serwicka-Bahranowska "Sposób epoksydacji propylenu", Polish Patent Application, P 386720 (08.12.2008)

R. Bredesen, C. Simon, Y. Juan, I. Kumakiri, P. Nowak, P. Warszyński, "Fremgangsmate og system for fjerning av organisk materiale i vaesker (Process and system for removal of organics in liquids)", Norwegian Patent Application 328918 B1 (2008.08.18)

PATENTS GRANTED

K.Bahranowski, E.Serwicka-Bahranowska, T.Machej, A.Michalik, R.Janik, H.Piekarska-Sadowska, J.Janas "Sposób wytwarzania katalizatora do pełnego utleniania zanieczyszczeń organicznych zawierających chlor", Polish Patent, PL 199571 (31.10.2008)

A.J.Groszek, J.Haber, E.Lalik "Method for Activating a Catalyst", British Patent, GB 2430394 (14. 05.2008)

K.Lunkenheimer, K.Małysa, G.Wienskol, M.Barańska "Method and Procedure for Swift Characterization of Foamability and Foam Stability", European Patent, EU 1416261 (16.01.2008)

L.Matachowski, K.Pamin, J.Połtowicz, J.Haber, A.Janitz, K.Magiełko, S.Szarlik, S.Piechota "Sposób uteniania cykloheksanu", Polish Patent, PL 198563 (3.10.2008)

K. Lunkenheimer, K. Małysa, G. Wienskol, M. Barańska "Method and Procedure for Swift Characterization of Foamability and Foam Stability", European Patent, EU 1416261 (16.01.2008)

2007

PATENTS SUBMITTED

L. Matachowski, D. Mucha. R. Rachwalik, R. Janik " Sposób wytwarzania mikroporowatego katalizatora opartego na heteropolizwiązkach", zgłoszenie patentowe RP P-381976 (2007)

R. Adzic, A. Kowal "Electrocatalyst for Alcohol Oxidation at Fuel Cell Anodes", Int. Patent Appl., No 11/853.368 (2007)