engineering phd thesis word count aol homework help jr i cant do my coursework write a simple business plan russell baker on becoming a writer essay business plan goals examples georgetown university essay college custom written essays

Patenty

2021

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

A. Winiarska, J. Heider, M. Szaleniec. D. Hege, F. Arndt „Sposób enzymatycznej redukcji formy utlenionej dinukleotydu nikotynowo-adeninowego.” Polish Patent Application P.437449 (29.03.2021)

A. Winiarska, J. Heider, M. Szaleniec. D. Hege, F. Arndt „Sposób otrzymywania aldehydów poprzez enzymatyczną redukcję kwasów karboksylowych”, Polish Patent Application P.437445 (29.03.2021)

2020

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

T. Majka, E. Hebda, K. Pielichowski, M. Guzik, "Sposób elektroprzędzenia polihydroksyoktanianu z roztworu", Polish Patent Application P.434432 (24.06.2020)

T. Majka, E. Hebda, K. Pielichowski, M. Guzik, "Sposób krystalizacji polihydroksyoktanianu z roztworu", Polish Patent Application P.434423 (23.06.2020)

P. Wójcik, A. M. Wojtkiewicz, M. Tataruch, J. Morzycki, M. Szaleniec, "Sposób wytwarzania (25R)-spirosta-1,4-dien-3-onu z diosgenonu", Polish Patent Application P.433249 (13.03.2020)

PATENTY OTRZYMANE

P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, D. K. Chlebda, Ł. Kuterasiński, A. Dziedzicka "Sposób otrzymywania katalizatora zeolitowego zawierającego cząstki metalu, katalizator zeolitowy otrzymywany tym sposobem oraz zastosowanie ultradźwięków w wytwarzaniu katalizatorów zeolitowych i zastosowanie katalizatora w reakcji selektywnej katalitycznej redukcji"; Patent P.422053 (2020).

M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Sposób Otrzymania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra o Dodatnim Ładunku Powierzchniowym" PL 235835B1 nadano dnia 10.01.2020

A. Rugor, M. Szaleniec, J. Staroń, "Sposób otrzymywania 25-hydroksylowanej witaminy D3 (kalcyfediolu)", Polish Patent PL 235932

M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Sposób Uzyskania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra o Dodatnim Ładunku Powierzchniowym", PL 235834B1 nadano dnia 10.01.2020

M. Oćwieja, Z. Adamczyk, „Sposób Wytwarzania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra o Dodatnim Ładunku Powierzchniowym” PL 235833B1 nadano dnia 10.01.2020

2019

PATENTY OTRZYMANE

M. Oćwieja, Z. Adamczyk, J. Maciejewska-Prończuk "Sposób modyfikowania powierzchni stałych o ujemnym ładunku powierzchniowym, zwłaszcza powierzchni sensorów mikrowag kwarcowych, dodatnio naładowanymi nanoczastkami złota" PL 234812B1 nadany dnia 05.12.2019

2018

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

G. Mordarski, R. Socha, P. Panek, G. Putynowski, P. Balawender, M.Musztyfaga-Staszuk, A METHOD FOR MANUFACTURING MODIFIED ELECTRICALLY-CONDUCTIVE COPPER PARTICLES AND MODIFIED ELECTRICALLY-CONDUCTIVE COPPER PARTICLES MANUFACTURED THEREOF, European Patent Office, Patent No: 18190412.9 – 110, 13-11-2018

K.O'Connor, S.Kenny, M.Guzik, B.Morrissey, C.O'Brien, “A Method for Producing Lactic Acid by Bacterial Fermentation”, WIPO USA, US20180312885 (2018)

K.Pamin, J.Połtowicz, S.Dźwigaj, ”Sposób utleniania cykloheksanonu do ε-kaprolaktonu”. (Zgłoszenie patentowe/Polish Patent Application), P.428358 (2018)

Z. Adamczyk, M. Morga, D. Kosior, "Sposób wyznaczania masy molowej polielektrolitów liniowych, zwłaszcza polilizyny", (Zgłoszenie patentowe/Polish Patent Application), P.426566 (2018)

2017

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

B.Jachimska, Z. Adamczyk, Wiskozymetr kapilarny grawitacyjny, Polish Patent Application, P.422641 (25.08.2017)

PATENTY OTRZYMANE

M. Szaleniec, A. Rugor, A. Dudzik, M. Tataruch, K. Szymańska, A. Jarzębski, "Sposób otrzymywania 25-hydroksylowanych pochodnych sterolowych, w tym 25-hydroksy-7-dehydrocholesterolu", Polish Patent, P.411750-A1

K.Pamin, J.Połtowicz, Sposób utleniania fenolu do krtecholu i hydrochinonu, Patent nr P.415063 z dnia 18.12.2017

A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania 17a-metyloandrost-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent P.413208

A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania octanu androst-1,4,6-trien-3-on-17-olu", Polish Patent P.413207

A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania propionianu androst-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent P.413209

2016

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

M. Oćwieja, Z. Adamczyk, Maciejewska-Prończuk „Sposób Modyfikowania Powierzchni Stałych o Ujemnym Ładunku Powierzchniowym, Zwłaszcza Powierzchni Sensorów Mikrowag Kwarcowych, Dodatnio Naładowanymi Nanocząstkami Złota” P.419878 (19 grudnia 2016).

PATENTY OTRZYMANE

M. Szaleniec, M. Tataruch, J. Bryjak, P. Nowak, "Sposób otrzymywania chiralnie czystych alkoholi alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych oraz układ reaktorowy do realizacji tego sposobu", Polish Patent PL406286

"Sposób wytwarzania monolitycznego tlenkowego katalizatora manganowo-miedziowego domieszkowanego cyrkonem i cerem do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych w procesach oczyszczania gazów."E. Serwicka-Bahranowska, T. Machej, Ł. Mokrzycki, M. Zimowska, A. Michalik-Zym, B. Napruszewska, R. Dula, Patent RP P.406542

Z. Adamczyk, M. Kujda, M. Oćwieja „Sposób Wytwarzania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra oraz Zastosowanie Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra do Celów Biobójczych” PL 224713 nadano dnia 15.06.2016

"Sposób wytwarzania tlenkowego katalizatora miedziowo-manganowego na nośniku monolitycznym do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych, w procesach oczyszczania gazów." E.Serwicka-Bahranowska, T. Machej, Ł. Mokrzycki, M. Zimowska, A. Michalik-Zym, B. Napruszewska, R. Dula, Patent RP P.406545

2015

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Sposób Otrzymania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra o Dodatnim Ładunku Powierzchniowym" P.415547 (28.12.2015)

M. Szaleniec, A. Rugor, A. Dudzik, M. Tataruch, K. Szymańska, A. Jarzębski, "Sposób otrzymywania 25-hydroksylowanych pochodnych sterolowych, w tym 25-hydroksy-7-dehydrocholesterolu", Polish Patent Application, P.411750 (25.03.2015)

M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Sposób Uzyskania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra o Dodatnim Ładunku Powierzchniowym" P.415546 (28.12.2015)

M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Sposób Wytwarzania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra o Dodatnim Ładunku Powierzchniowym" P.415545 (28.12.2015)

A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania 17a-metyloandrost-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent Application P.413208 (23.07.2015)

A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania octanu androst-1,4,6-trien-3-on-17-olu", Polish Patent Application P.413207 (23.07.2015)

A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania propionianu androst-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent Application P.413209 (23.07.2015)

2014

PATENTY OTRZYMANE

I. Kumakiri, R. Bredesen, P. Warszynski, P. Nowak, Y. Juan, C. Simon, "PROCESS AND SYSTEM FOR REMOVAL OF ORGANICS IN LIQUIDS", European Patent EP, 2 326 597 B1

2013

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

M. Szaleniec, M. Tataruch, J. Bryjak, P. Nowak " Sposób otrzymywania chiralnie czystych alkoholi alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych oraz układ reaktorowy do realizacji tego sposobu ", Polish Patent Application, P-406286

Ł.Mokrzycki, R.Dula, A.Michalik-Zym, B.Napruszewska, M.Zimowska, T.Machej, E.M.Serwicka, "Sposób wytwarzania monolitycznego tlenkowego katalizatora manganowo-miedziowego domieszkowanego cyrkonem i cerem do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych, w procesach oczyszczania gazów", Polish Patent Application, P.406542 (16.12.2013)

Ł.Mokrzycki, R.Dula, A.Michalik-Zym, B.Napruszewska, M.Zimowska, T.Machej, E.M.Serwicka, "Sposób wytwarzania tlenkowego katalizatora miedziowo-manganowego na nośniku monolitycznym do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych, w procesach oczyszczania gazów", Polish Patent Application, P.406545 (16.12.2013)

PATENTY OTRZYMANE

2012

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

Z. Adamczyk, M. Kujda, M. Oćwieja, "Sposób wytwarzania stabilnych suspensji nanocząstek srebra oraz zastosowanie stabilnych suspensji nanocząstek srebra do celów biobójczych", Polish Patent Application P.401528

PATENTY OTRZYMANE

A. J. Groszek, J. Haber, E. Lalik, A method of activating of a composition, Patent Number: GB2453140.

L. Matachowski, K. Pamin, J. Poltowicz, J. Haber, A. Janitz, K. Magiełko, S. Szarlik, S. Piechota, "A process for the oxidation of cyclohexane to cyclohexanol and cyclohexanone", Indian Patent, No. 254376 (30.10.2012)

J. Połtowicz, K. Pamin, E. Serwicka-Bahranowska, "Sposób epoksydacji propylenu", Patent Nr PL214373(B1)

2011

PATENTY OTRZYMANE

L. Matachowski, D. Mucha, R. Rachwalik, R. Janik, "Sposób wytwarzania mikroporowatego katalizatora opartego na heteropolizwiązkach", Patent RP, PL381976

2009

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

I. Kumakiri, R. Bredesen, P. Warszyński, P. Nowak, Y. Juan, C. Simon, "Process and system for removal of organics in liquids", World Intellectual Property Organization, International Patent Application PCT/NO2009/000291 (2009.08.18)

PATENTY OTRZYMANE

L.Matachowski, K.Pamin, J.Połtowicz, J.Haber, A.Janitz, K.Magiełko, S.Szarlik, S.Piechota "A Method of Cyclohexane Oxidation", Slovak Patent Office, SK 286760 (5.03.2009)

2008

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

A.J.Groszek, J.Haber, E.Lalik "A Method of Activating of a Composition", International PTC Patent Application No. PCT/GB2008/003265 (25 09 2008)

J.Połtowicz, K.Pamin, E.Serwicka-Bahranowska "Sposób epoksydacji propylenu", Polish Patent Application, P 386720 (08.12.2008)

R. Bredesen, C. Simon, Y. Juan, I. Kumakiri, P. Nowak, P. Warszyński, "Fremgangsmate og system for fjerning av organisk materiale i vaesker (Process and system for removal of organics in liquids)", Norwegian Patent Application 328918 B1 (2008.08.18)

PATENTY OTRZYMANE

K.Bahranowski, E.Serwicka-Bahranowska, T.Machej, A.Michalik, R.Janik, H.Piekarska-Sadowska, J.Janas "Sposób wytwarzania katalizatora do pełnego utleniania zanieczyszczeń organicznych zawierających chlor", Polish Patent, PL 199571 (31.10.2008)