Patenty

2004

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

L.Matachowski, K.Pamin, J.Połtowicz, J.Haber, A.Janitz, K.Magiełko, S.Szarlik, S.Piechota "A Metod of Cyclohexane Oxidation", Slovak Republic Patent Application No PP 02 16-2004

L.Matachowski, K.Pamin, J.Połtowicz, J.Haber, A.Janitz, K.Magiełko, S.Szarlik, S.Piechota "A Metod of Cyclohexane Oxidation", Indian Patent Application No 974/ Del /2004

2003

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

I.Ivanova, A.Smirnov, A.Popov, M.Derewiński, F.Fajula "Catalyst and Process for the Production of High-Octane Fuel and LPG", Russian Patent Application No 2003121357

K. Małysa, M. Barańska, K. Lunkenheimer, G. Wienskol " Method and Procedure for Swift Characterization of Foamability and Foam Stability", zgloszenie patentowe do Europejskiego Urzędu Patentowego 03 024 885.0 (2003)

K. Bahranowski, E. Serwicka-Bahranowska, T. Machej, A. Michalik, R. Janik, H. Piekarska-Sadowska, J. Janas "Sposób suszenia modyfikowanego montmoryllonitu służącego jako nośnik katalizatora palladowego do utleniania zanieczyszczeń organicznych zawierających chlor", zgłoszenie patentowe RP, P-362182 (2003)

K. Bahranowski, E. Serwicka-Bahranowska, T. Machej, A. Michalik, R. Janik, H. Piekarska-Sadowska, J. Janas "Sposób wytwarzania katalizatora do pełnego utleniania związków organicznych zawierających chlor", zgłoszenie patentowe RP, P-362181 (2003)

PATENTY OTRZYMANE

W. Zażigałow, J. Haber, J. Stoch, H. Komaszko, A. Piatnickaja, I. Baczerikowa "Sposób wytwarzania bezwodnika cytrakonowego", Patent RP, PL 185706 (2003)

2002

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

L.Matachowski, K.Pamin, J.Połtowicz, J.Haber, A.Janitz, K.Magiełko, S.Szarlik, S.Piechota, "Sposób utleniania cykloheksanu", zgłoszenie patentowe P-357583 (2002)

Z.Żurek, T.Werber, T.Wierzchoń, J.Stoch, A.Stawiarski, W.Zamecki, "Sposób wytwarzania aktywnej elektrody niklowej", zgłoszenie patentowe (Politechnika Krakowska PK 1286, 2002)

PATENTY OTRZYMANE

J.Haber, B.Sulikowski, J.Janas, A.Kubacka, E.Włoch, "Sposób otrzymywania katalizatora do redukcji tlenku azotu etenem", Patent RP, PL 184191 (2002)

B.Sulikowski, J.Haber, J.Janas, A.Kubacka, E.Włoch, "Sposób otrzymywania katalizatora do redukcji tlenku azotu metanem",Patent RP, PL 184156 (2002)

T.Machej, L.Michalski, R.Janik, H.Sadowska, J.Janas, J.Haber, "Sposób suszenia i aktywacji katalizatorów tlenkowych", Patent RP, PL 183796 (2002)