Patenty

2007

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

R. Adzic, A. Kowal "Electrocatalyst for Alcohol Oxidation at Fuel Cell Anodes", Int. Patent Appl., No 11/853.368 (2007)

PATENTY OTRZYMANE

K. Małysa, M. Barańska, K. Lunkenheimer, G. Wienskol "Method and Procedure for Swift Characterization of Foamability and Foam Stability", Patent Europejski, EP Nr. 03 024 885.0 (udzielony 2007)

L. Matachowski, K. Pamin, J. Połtowicz, J. Haber, A. Janitz, K. Magiełko, S. Szarlik, S. Piechota "Sposób utleniania cykloheksanu", Patent RP, wg P.357583 (udzielony 2007)

2006

PATENTY OTRZYMANE

T. Machej, H. Sadowska, J. Haber, J. Janas, L. Matachowski, L. Michalski, R. Janik "Sposób wytwarzania katalizatora do pełnego utleniania zanieczyszczeń organicznych zawierających azot", patent RP wg zgłoszenia P-342582 (udzielony 2006)

2005

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

A. J. Groszek, J. Haber, E. Lalik "Preparation of a Catalyst", Int. PTC Patent Application No PCT/GB2005/002212 (2005)

PATENTY OTRZYMANE

V. A. Zazhigalov, J. Haber, J. Stoch, A. I. Kharlamov, I. V. Bacherikova "Sposób wytwarzania katalizatora wanadowo-tytanowego do utleniania o-ksylenu do bezwodnika ftalowego", Patent RP, wg zgłoszenia P-332844 (udzielony 2005)

A. Smirnov, A. Popov, O. Borsukov, M. Derewiński, F. Faula, I. Ivanova "Catalyst and Process for the Production of High-octane Fuel and LPG", Patent Federacji Rosyjskiej, RU 2243820 (2005)

2004

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

A.J.Groszek, J.Haber, E.Lalik "Preparation of Catalyst", British Patent Application No RPS/MDP/P7196GB00 (2004)

L.Matachowski, K.Pamin, J.Połtowicz, J.Haber, A.Janitz, K.Magiełko, S.Szarlik, S.Piechota "A Metod of Cyclohexane Oxidation", Slovak Republic Patent Application No PP 02 16-2004

L.Matachowski, K.Pamin, J.Połtowicz, J.Haber, A.Janitz, K.Magiełko, S.Szarlik, S.Piechota "A Metod of Cyclohexane Oxidation", Indian Patent Application No 974/ Del /2004

2003

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

I.Ivanova, A.Smirnov, A.Popov, M.Derewiński, F.Fajula "Catalyst and Process for the Production of High-Octane Fuel and LPG", Russian Patent Application No 2003121357

K. Małysa, M. Barańska, K. Lunkenheimer, G. Wienskol " Method and Procedure for Swift Characterization of Foamability and Foam Stability", zgloszenie patentowe do Europejskiego Urzędu Patentowego 03 024 885.0 (2003)

K. Bahranowski, E. Serwicka-Bahranowska, T. Machej, A. Michalik, R. Janik, H. Piekarska-Sadowska, J. Janas "Sposób suszenia modyfikowanego montmoryllonitu służącego jako nośnik katalizatora palladowego do utleniania zanieczyszczeń organicznych zawierających chlor", zgłoszenie patentowe RP, P-362182 (2003)

K. Bahranowski, E. Serwicka-Bahranowska, T. Machej, A. Michalik, R. Janik, H. Piekarska-Sadowska, J. Janas "Sposób wytwarzania katalizatora do pełnego utleniania związków organicznych zawierających chlor", zgłoszenie patentowe RP, P-362181 (2003)

PATENTY OTRZYMANE

W. Zażigałow, J. Haber, J. Stoch, H. Komaszko, A. Piatnickaja, I. Baczerikowa "Sposób wytwarzania bezwodnika cytrakonowego", Patent RP, PL 185706 (2003)

2002

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

L.Matachowski, K.Pamin, J.Połtowicz, J.Haber, A.Janitz, K.Magiełko, S.Szarlik, S.Piechota, "Sposób utleniania cykloheksanu", zgłoszenie patentowe P-357583 (2002)

Z.Żurek, T.Werber, T.Wierzchoń, J.Stoch, A.Stawiarski, W.Zamecki, "Sposób wytwarzania aktywnej elektrody niklowej", zgłoszenie patentowe (Politechnika Krakowska PK 1286, 2002)

PATENTY OTRZYMANE

J.Haber, B.Sulikowski, J.Janas, A.Kubacka, E.Włoch, "Sposób otrzymywania katalizatora do redukcji tlenku azotu etenem", Patent RP, PL 184191 (2002)

B.Sulikowski, J.Haber, J.Janas, A.Kubacka, E.Włoch, "Sposób otrzymywania katalizatora do redukcji tlenku azotu metanem",Patent RP, PL 184156 (2002)

T.Machej, L.Michalski, R.Janik, H.Sadowska, J.Janas, J.Haber, "Sposób suszenia i aktywacji katalizatorów tlenkowych", Patent RP, PL 183796 (2002)