poverty essay t shirt printing business plan will you do my homework admission essay writing ppt business implementation plan example places that type essays for you essay on our helpers

Plan zajęć

Terminarz wykładu:

„Wybrane zagadnienia i metody współczesnej fizykochemii” część II, semestr letni 2018/2019

środa 13:30 – 15:00, aula

 

Data

 

Profesorzy

1

27.02

Metody badania powierzchni

J. Korecki

2

6.03

Metody badania powierzchni

Techniki ultrawysokiej próżni

J. Korecki

3

27.03

STM, AFM (sala 206)

J. Korecki

4

3.04

Metody elektrochemiczne

P. Nowak

5

10.04

Metody optyczne

P. Warszyński

6

17.04

Metody optyczne

P. Warszyński

7

24.04

Metody elektrochemiczne

P. Nowak

8

8.05

Spektroskopia MRJ

B. Sulikowski

9

15.05

Spektroskopia MRJ

B. Sulikowski

10

22.05

Spektroskopia absorpcyjna i mikroskopia z użyciem miękkiego promieniowania X w Solaris

J. Korecki

11

29.05

Metody chromatograficzne

M. Szaleniec

12

5.06

Metody chromatograficzne

M. Szaleniec

 

 

 

 

 

 

Egzamin - część II

 

 

Program Ramowy Międzynarodowych Studiów Doktoranckich

przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 

TABELA 1

dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akadem. 2018/2019

Przedmiot

Liczba godzin

Typ zaliczenia

ECTS

I rok                                                                            

100 h

 

11

Wykłady z podstaw chemii:

  1. Elementy termodynamiki
  2. Teoretyczne podstawy budowy materii
  3. Chemia fizyczna powierzchni

 

 

20 h

20 h

20 h

 

egzamin

egzamin

egzamin

 

3

3

3

Seminarium doktoranckie

30 h

zaliczenie z notą

2

Seminarium instytutowe

10 h

zaliczenie

0

II rok                                                                                      

128 h

 

12

Fakultatywne zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne  i zawodowe (w tym: pisanie publikacji naukowych, projektów badawczych)

10 h

zaliczenie

4

Wybrane zagadnienia i metody współczesnej fizykochemii

48 h

egzamin

4

Wykład obieralny (w konsultacji z promotorem) *

30 h

egzamin

2

Seminarium doktoranckie

30 h

zaliczenie z notą

2

Seminarium instytutowe

10 h

zaliczenie

0

III rok                                                                                     

85 h

 

5

Wykład obieralny (w konsultacji z promotorem) *

30 h

egzamin

2

Filozofia

15 h

zaliczenie z notą

1

Seminarium doktoranckie

30 h

zaliczenie z notą

2

Seminarium instytutowe

10 h

zaliczenie

0

IV rok                                                                                    

40 h

 

2

Seminarium doktoranckie

30 h

zaliczenie z notą

2

Seminarium instytutowe

10 h

zaliczenie

0

SUMA

 

 

30

(*) doktorant jest zobowiązany wybrać co najmniej 2 wykłady obieralne (każdy zakończony egzaminem), uzyskana liczba punktów ECTS z obu wykładów nie może być mniejsza niż 4 ECTS. Dodatkowe punkty za wyjazd edukacyjny do krajów programu Erasmus+ i w ramach projektu COST 3 ECTS

 

TABELA 2

dla doktorantów na rok akademicki  2016/2017

Przedmiot

Liczba godzin

Typ zaliczenia

ECTS

Wykłady z podstaw chemii (I rok):

1.      Elementy termodynamiki

2.      Teoretyczne podstawy budowy materii

3.      Chemia fizyczna powierzchni

 

20 h

20 h

20 h

 

egzamin

egzamin

egzamin

 

4

4

4

Seminarium doktoranckie (I-IV rok)

40 h

zaliczenie z notą

3

Seminarium instytutowe (I-IV rok)

10 h

zaliczenie

0

Fakultatywne zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne  i zawodowe, w tym: Komunikacja dla naukowców; projekty badawcze (I-III) rok

30 h

zaliczenie

5

Wybrane zagadnienia i metody współczesnej fizykochemii

30h w semestrze letnim 2015/2016 (II-IV rok)

30h w semestrze zimowym 2016/2017 (II-IV rok)

(30+30) h

egzamin

8

Wykład obieralny (w konsultacji z promotorem)

30 h

egzamin

4

Wykład obieralny (w konsultacji z promotorem)

30 h

egzamin

4

Filozofia

30 h

zaliczenie z notą

3

SUMA

440 h

 

48

Wyjazd edukacyjny do krajów programu Erasmus+ i w ramach projektu COST

2-3 miesięcy

 

3

 

Oprócz zajęć realizowanych zgodnie z programem ramowym każdy doktorant zobowiązany jest do: prowadzenia badań naukowych, samodzielnych studiów literaturowych, czynnego udziału w konferencji naukowej krajowej/zagranicznej, zrealizowania przewodu doktorskiego, napisania wniosku o finansowanie projektu badawczego*.