Polish Books

J. Ościk, Adsorpcja, Wyd. III, ISBN: 83-01-00554-8, PWN, Warszawa, 1983, 250 stron.

B. Grzybowska-Świerkosz, Elementy katalizy heterogenicznej, ISBN: 83-01-10511-9, PWN, Warszawa, 1993, 247 stron

 

J. Barcicki, Podstawy katalizy heterogenicznej, ISBN: 83-227-1254-5, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 1998, 186 stron.

M. Ziółek, I. Nowak, Kataliza heterogeniczna. Wybrane zagadnienia, ISBN: 83-232-0991-X, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1999, 171 stron.

Fizykochemiczne metody badań katalizatorów kontaktowych (pod red. M. Najbar), ISBN: 83-233-1435-7, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2000, 254 strony.

Z. Sarbak. Adsorpcja i adsorbenty. Teoria i zastosowanie, ISBN: 83-232-1108-6, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2000, 167 stron.

Z. Sarbak, Kataliza w ochronie środowiska, ISBN: 83-232-1346-1, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2004, 242 strony.

Z. Sarbak, Metody instrumentalne w badaniach adsorbentów i katalizatorów, ISBN: 83-232-1606-1, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2005, 224 strony.

B. Grzybowska-Świerkosz, Heterogeneous catalysis: fundamentals, catalysts and mechanisms of main reactions (lecture notes for students of international postgraduate school), ISBN: 83-920331-5-9, Cracow, 2005, 191 stron.

W. Turek, Zb. Uziel, Wykłady i zadania obliczeniowe z kinetyki chemicznej i adsorpcji z elementami katalizy, ISBN: 978-83-7335-702-0, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010, 204 strony.

 

Adsorbenty i katalizatory. Wybrane technologie a środowisko (pod red. J. Ryczkowskiego), ISBN: 978-83-931292-8-7, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2012, 479 stron.