O Klubie

Polski Klub Katalizy

ul. Niezapominajek 8

30-239 KRAKÓW

 

 

telefon: 12 6395124

fax: 12 4251923

e-mail: ncczerwe(at)cyf-kr.edu.pl

web site: http://www.ik-pan.krakow.pl

KRS: 0000095330

REGON: 357423400

NIP: 677-21-63-171

konto: PKO BP S.A. I O Kraków Nr 26 1020 2892 0000 5202 0155 6448

 

Założony w 1992 roku

Członek Europejskiej Federacji Towarzystw Katalizy EFCATS

stowarzyszony (sekcja) z Polskim Towarzystwem Chemicznym

 

 

Zarząd Polskiego Klubu Katalizy (kadencja 2017-2019): 

 

prezes

dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP (IKiFP PAN, Kraków)

wiceprezes

prof. dr hab. Janusz Ryczkowski (UMCS, Lublin)

sekretarz

dr Marcin Czerwenka (IKiFP PAN, Kraków)

skarbnik

dr hab. Kinga Góra-Marek (UJ, Kraków)

członkowie

prof. dr hab. Jacek Rynkowski (PŁ, Łódź)

prof. dr hab. Andrzej Kotarba (UJ, Kraków)

Delegaci Polskiego Klubu Katalizy do Rady Europejskiej Federacji Towarzystw Katalizy

 

prof. dr hab. Małgorzata Witko (IKiFP PAN, Kraków) 

 

Komisja Rewizyjna Polskiego Klubu Katalizy (kadencja 2017-2019): 

 

prof. dr hab. Leszek Kępiński (INTiBS PAN, Wrocław)

dr inż. Marek Inger (INS, Puławy)

prof. dr hab. inż. Bogdan Sulikowski (IKiFP PAN, Kraków) 

 

Linki:
Polskie Towarzystwo Chemiczne

Europejska Federacja Towarzystw Katalizy

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN


Kontakt:
Marcin Czerwenka – sekretarz PKK