best resume writing services nj rated business plan formats russell baker on becoming a writer essay how can do my essay

O Klubie

Polski Klub Katalizy
ul. Niezapominajek 8
30-239 KRAKÓW

telefon: +48 12 6395 152
fax: + 48 12 4251923

e-mail: ncczerwe@cyf-kr.edu.pl

web site: www.ik-pan.krakow.pl

KRS: 0000095330
REGON: 357423400
NIP: 677-21-63-171

konto: PKO BP S.A. I O Kraków Nr 26 1020 2892 0000 5202 0155 6448

Założony w 1992 roku

Członek Europejskiej Federacji Towarzystw Katalizy EFCATS

Sekcja w Polskim Towarzystwem Chemicznym

Zarząd Polskiego Klubu Katalizy (kadencja 2017-2019)
dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP (IKiFP PAN, Kraków) - prezes
prof. dr hab. Janusz Ryczkowski (UMCS, Lublin) - wiceprezes
dr Marcin Czerwenka (IKiFP PAN, Kraków) - sekretarz
dr hab. Kinga Góra-Marek (UJ, Kraków) - skarbnik

Członkowie Zarządu
prof. dr hab. Jacek Rynkowski (PŁ, Łódź)
prof. dr hab. Andrzej Kotarba (UJ, Kraków)

Delegaci Polskiego Klubu Katalizy do Rady Europejskiej Federacji Towarzystw Katalizy
prof. dr hab. Małgorzata Witko (IKiFP PAN, Kraków)

Komisja Rewizyjna Polskiego Klubu Katalizy (kadencja 2017-2019)
prof. dr hab. Leszek Kępiński (INTiBS PAN, Wrocław)
dr inż. Marek Inger (INS, Puławy)
prof. dr hab. inż. Bogdan Sulikowski (IKiFP PAN, Kraków)

Linki

Polskie Towarzystwo Chemiczne

Eupopejska Federacja Towarzystw Katalizy

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN