Polskie podręczniki z katalizy

J. Ościk
Adsorpcja

B. Grzybowska-Świerkosz
Elementy katalizy heterogenicznej

F. Pruchnik
Kataliza homogeniczna

Wyd. III, ISBN: 83-01-00554-8,
PWN, Warszawa, 1983,
250 stron

ISBN: 83-01-10511-9,
PWN, Warszawa, 1993,
247 stron

ISBN: 83-01-11291-3,
Wydawnictwa Naukowe PWN,
Warszawa, 1993, 172 strony

J. Barcicki
Podstawy katalizy heterogenicznej

M. Ziółek, I. Nowak
Kataliza heterogeniczna

Z. Sarbak
Adsorpcja i adsorbenty.
Teoria i zastosowanie

ISBN: 83-227-1254-5, Wydawnictwo UMCS,
Lublin, 1998, 186 stron.

Wybrane zagadnienia, ISBN: 83-232-0991-X,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1999, 171 stron.

ISBN: 83-232-1108-6,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2000, 167 stron.

pod red. M. Najbar
Fizykochemiczne metody badań katalizatorów kontaktowych 

Z. Sarbak
Kataliza w ochronie środowiska

Z. Sarbak
Metody instrumentalne w badaniach adsorbentów i katalizatorów 

ISBN: 83-233-1435-7,
Wydawnictwo UJ, Kraków, 2000,
254 strony

ISBN: 83-232-1346-1,
Wydawnictwo Naukowe, UAM, Poznań, 2004, 242 strony

ISBN: 83-232-1606-1,
Wydawnictwo Naukowe UAM,
Poznań, 2005, 224 strony

Z. Sarbak
Nieorganiczne materiały nanoporowate

J. Słoczyński
Adsorpcja a kataliza

W. Turek, Zb. Uziel
Wykłady i zadania obliczeniowe
z kinetyki chemicznej i adsorpcji
z elementami katalizy

 

ISBN: 978-83-232-2004-6,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, 304 strony

Skryp dla studentów MSD,
Kraków 2006

ISBN: 978-83-7335-702-0, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,
Gliwice, 2010, 204 strony

pod red. J. Ryczkowskiego
Adsorbenty i katalizatory.
Wybrane technologie a środowisko 

G.C. Bond
Kataliza heterogeniczna.
Podstawy i zastosowania

F.C. Tompkins
Chemisorpcja gazów na metalach.

ISBN: 978-83-931292-8-7,
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2012, 479 stron

ISBN: 83-01-00087-2,
PWN, Warszawa, 1979, 161 stron

ISBN: 83-01-05211-2,
PWN, Warszawa, 1985, 320 stronNa stronie http://www.ztch.umcs.lublin.pl/index.php/studenci/materialy znajduje się opracowanie "Adsorbenty i katalizatory. Wybrane technologie a środowisko", które może być wykorzystywane jako materiał pomocniczy w zajęciach z dyplomantami i doktorantami.